La consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana de l’alcaldia sobre Aigua Blanca IV és “capciosa perquè omet i falseja informació”

Comunicat de premsa conjunt dels grups municipals BLOC-Compromís i Partit Gent d’Oliva relatiu a la consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana instada per l’alcaldia sobre algunes qüestions de la urbanització Aigua Blanca IV d’Oliva. Consulta que els grups municipals BLOC-Compromís i Partit Gent d’Oliva entenem capciosa perquè omet i falseja informació.

En la Junta de Govern Local del divendres 11 de juliol, l’alcalde, Salvador Fuster, va donar compte d’unes consultes formulades al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre diversos aspectes relatius a la urbanització Aigua Blanca IV. En principi, la petició d’assessorament a un organ consultiu és una cosa positiva, però la sorpresa que es van trobar alguns membres de la Junta de Govern (els dels grups BLOC-Compromís i Partit Gent d’Oliva) va ser el contingut sesgat i incomplet de la consulta formulada per l’alcaldia en data 10 de juliol.

En efecte, aquesta consulta, preparada per Salvador Fuster a esquenes del regidor delegat d’Ordenació del territori, Vicent Canet, presenta llacunes d’informació molt importants, evita derivar responsabilitats cap als principals responsables dels sobre costos de la urbanització, omet adjuntar documentació essencial i deixa sense formular moltes consultes de gran interés en relació a la urbanització i la seua finalització.

A més, aquesta consulta (que, recordem, no és preceptiva ni vinculant) tal i com ha estat formulada per l’alcaldia, genera una certa inseguretat jurídica, perquè posa en entredit la credibilitat dels informes municipals. En efecte, alguna de les consultes formulades són relatives a actes administratius consentits i ferms, avalats pels pertinents informes jurídics i tècnics en el seu moment. Informes que, per cert, han estat omesos en la documentació adjuntada per a les consultes.

Així, per tant, els grups municipals BLOC-Compromís i Partit Gent d’Oliva, manifestem que estem totalment a favor de realitzar les consultes necessàries als organs jurídics consultius a l’abast, però considerem que la consulta plantejada per l’alcalde Salvador Fuster al CJCCV, en els termes en què ha estat redactada, és capciosa perquè omet i falseja informació.

Els grups municipals BLOC-Compromís i Partit Gent d’Oliva no compartim en absolut la formulació de l’esmentada consulta, perquè considerem que es tracta d’una consulta:

– Innecessària; perquè l’Ajuntament ja disposa d’informes clars dels serveis jurídics municipals respecte als aspectes realment importants que ara es consulten. Estem desacreditant innecessàriament el treball dels tècnics municipals. Quina credibilitat tindran aquestos en el futur?

– Sesgada; perquè omet molta informació, i molt important, en relació a les consultes que es plantegen.

– Capciosa; perquè amb l’esmentada omissió d’informació, sumada a certes incorreccions (com ara el motiu de la paralització de les obres, i altres), planteja certes qüestions condicionant les respostes, donat que aquell que ha de contestar no disposa de tots els elements de juí necessaris per a l’elaboració del seu dictamen.

I absurda; perquè no té sentit consultar-li a ningú si l’Ajuntament ha de complir els seus compromisos (!). Els compromisos s’adquireixen per a complir-los, i més encara quan es tracta d’actes administratius consentits i ferms, i avalats per diversos informes municipals. Si l’alcalde està disposat a incomplir la seua paraula i els seus compromisos és decisió seua, però no comptarà amb el nostre suport. Nosaltres adquirim compromisos per a complir-los.

Per tant, com no es tracta d’una consulta preceptiva, ni la seua resposta té caràcter vinculant, ni s’ha traslladat adequadament tota la informació a l’organ consultiu, ni l’alcalde ha comptat amb nosaltres per a res…, des d’ara mateix anunciem que no anem a sentir-nos vinculats pel resultat d’una resposta condicionada per una informació deficientment transmesa.

És més, considerem que es tracta d’una burla, una argúcia disfressada d’aparença de legalitat que no va a resoldre res. Al contrari, només servirà per enredrar i endarrerir encara més la finalització de la urbanització Aigua Blanca IV.

Tampoc entenem que s’haja donat compte de dita consulta en la Junta de Govern Local, quan és una qüestió que deriva de la darrera sessió plenària i que, per tant, hauria de ser tractada en la propera sessió plenària, no a porta tancada i sense públic. Per aquest motiu, hem demanat a l’alcalde que es done compte d’esta consulta, també, en la propera sessió ordinària del Ple, que se celebrarà el dijous 31 de juliol de 2014.

Finalment, considerem molt descarat, per part de Salvador Fuster, haver anunciat a bombo i plateret a la premsa, el passat 4 de juny, que l’alcaldia iniciaria l’expedient per consignar 600.000 euros per a la finalització de les obres d’urbanització d’Aigua Blanca IV, abans que finalitzara el mes de juny, i trobar-nos ara (en juliol) encara plantejant excuses i argúcies per no complir els propis compromisos. Insistim: els compromisos s’adquireixen per a complir-los. El del passat 4 de juny, també.

Per major informació, també s’adjunten dos documents annexos:

– el pdf del text original de la consulta:

Consulta alcalde 10 de juliol

– i un segon pdf on es poden comprovar els errors i deficiències que l’esmentada consulta presenta:

Errors i deficiències de la consulta al CJCCV

 

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *