Proposta del BLOC-C.M.Compromís d’Oliva per a un acord de govern amb el PSPV-PSOE

L’Assemblea Local del BLOC-C.M. COMPROMÍS d’Oliva, a la vista dels resultats electorals del dia 22 de maig de 2011 i davant la proposta inicial de l’Agrupació Local del PSPV-PSOE d’Oliva, ha decidit procedir a negociar amb l’objectiu d’arribar a acords per la Governabilitat d’Oliva, per al mandat corporatiu 2011-2015.

Acords, els quals, amb sintonia amb els principis exposats en la proposta inicial socialista, han d’estar basats en els següents compromisos:

§ La promoció del treball i l’activitat per fer d’Oliva una ciutat amb una economia més potent. Millorant les condicions per a que el turisme, el comerç i l’agricultura vagen de la mà com a motors de la nostra economia. Treballant colze a colze amb els nostres empresaris per generar noves oportunitats i llocs de treball.

§ Fer d’Oliva una ciutat saludable i amable amb les persones, més eficient, més neta i respectuosa amb el medi ambient. Una ciutat que pose en valor el seu patrimoni i recursos naturals.

§ Fer l’Ajuntament més pròxim i més útil a les persones, millorant el seu funcionament i la seua eficiència perquè esdevinga una solució als problemes i les iniciatives ciutadanes i no un obstacle més a salvar.

§ La promoció de l’educació, l’esport i les nostres manifestacions culturals i festives com a eina per construir una societat més cohesionada, més conscient de si mateixa i de les seues possibilitats. Una ciutat preparada per millorar el seu futur.

Per este motiu, el BLOC-C.M. COMPROMÍS d’Oliva presenta la següent proposta d’acord:

1. ALCALDIA.
Valorem positivament el gest de compartir l’alcaldia com una manera d’obrir les negociacions, però no trobem suficientment justificada la diferència de mesos a favor del PSPV-PSOE. Per la mateixa regla de tres, al BLOC li haguera correspost 1 any d’alcaldia en el mandat corporatiu anterior, i aleshores el BLOC va estar generós i no el va demanar. Per tant, proposem que siga a parts iguals donada la naturalesa del possible acord, és a dir, 24 mesos per a cadascun dels candidats dels dos partits.

Respecte a l’ordre i la seqüenciació de l’alcaldia, considerem que s’ha de visualitzar un canvi des del primer dia com a conseqüència dels resultats electorals. La força política a l’alça ha de començar ostentant l’alcaldia, per tant la primera part del mandat corporatiu l’alcaldia ha de recaure sobre el candidat BLOC-C.M. COMPROMÍS David González.

2. PRESSUPOST.
La proposta del PSPV-PSOE de distribució del pressupost al 55% – 45% no especifica si està referida a la totalitat o bé a les inversions anuals. Per tant, esta qüestió hauria de quedar primerament ben aclarida.

Si parlem de les inversions anuals, el mètode que s’ha seguit al llarg dels últims anys de distribució proporcional al nombre de regidors ens sembla adequat com a punt de partida. Encara que s’ha de tindre en compte que hi hauran determinades inversions de caràcter comú que poden respondre a projectes transversals a diverses delegacions.

Ara bé, l’aplicació d’eixa distribució en el cas del pressupost de despeses ordinàries és pràcticament impossible, per estar supeditada a la dinàmica de cada àrea de gestió, i no tant a decisions concretes dels seus responsables. En tot cas, pensem que la qüestió del pressupost s’ha de valorar més detingudament i en profunditat per tal d’introduir modificacions en l’estructura dels pressupostos municipals, amb l’objectiu d’esgotar totes les possibilitats per millorar l’optimització de determinades despeses comunes, així com dels ingressos.

3. DELEGACIONS
Al llarg dels últims 20 anys, sempre s’ha considerat que hi ha determinades delegacions que van lligades necessàriament a l’alcaldia. Estes han estat:
– Urbanisme
– Hisenda + Sanejament i optimització de recursos (nova creació)
– Modernització de l’administració i Comunicació (nova creació)
– Obres i Serveis
– Personal, Policia Local i ADL

A priori, el BLOC no té cap problema en assumir-les. Però atès que el PSPV-PSOE no està disposat a cedir l’alcadia al BLOC -C.M. COMPROMÍS per a tot el mandat corporatiu, estes delegacions han d’anar lligades al partit que ostente l’alcaldia en el període que li pertoque, en cas d’arribar a un acord.

Pel que fa a la distribució de la resta de delegacions. Proposem fins a 3 alternatives possibles:

Proposta 1

PSPV-PSOE
– Benestar Social i Gent Gran
– Dona
– Indústria
– Agricultura
– Educació i promoció lingüística
– Patrimoni i Centre Històric
– Joventut

BLOC-C.M. COMPROMÍS
– Participació Ciutadana
– Comerç, Mercats i Consum
– Turisme i Medi Ambient
– Festes
– Parcs i jardins
– Sanitat i Creu Roja

Proposta 2

PSPV-PSOE
– Benestar Social i Gent Gran
– Dona
– Sanitat i Creu Roja
– Agricultura
– Educació i promoció lingüística
– Festes
– Parcs i jardins

BLOC-C.M. COMPROMÍS
– Participació Ciutadana
– Comerç, Mercats i Consum
– Turisme i Medi Ambient
– Patrimoni i Centre Històric
– Joventut
– Indústria

Proposta 3

PSPV-PSOE
– Participació Ciutadana
– Benestar Social i Gent Gran
– Dona
– Sanitat i Creu Roja
– Agricultura
– Joventut
– Parcs i jardins

BLOC-C.M. COMPROMÍS
– Comerç, Mercats i Consum
– Indústria
– Educació i promoció lingüística
– Festes
– Turisme i Medi Ambient
– Patrimoni i Centre Històric

Abans de parlar de les delegacions de Cultura; Biblioteques, Museus i Arxius i Esports, és necessari tractar la manera en què es gestionarà el dèficit estructural que arrosseguen, així com la posada en funcionament dels nous edificis municipals.

4. ALTRES QÜESTIONS

§ Programari comú, prioritats i projectes de ciutat.

§ Acords en matèria urbanística: PGOU que ja ha estat treballat pels dos partits; Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Casc Antic; Plans Parcials en marxa: Aigua Blanca IV, Terra Nova, Camí al Mar, etc.

§ Tinences d’alcaldia i presidències de comissions.

§ Tractament i canalització de possibles discrepàncies entre els dos grups mitjançant una comissió mixta dels dos partits.

§ Qüestions de protocol.

§ Recursos destinats al funcionament dels grups municipals.

§ Obertura de la gestió municipal a altres forces polítiques.

§ Etc.

A més d’estes, encara restarien multitud de qüestions molt importants a negociar. No obstant, donada la manca de temps, algunes d’elles s’hauran d’acabar de tancar amb posterioritat al Plenari de Constitució de la Corporació i Elecció d’Alcaldia de l’11 de juny, en cas que prèviament s’arribe a un acord entre les dels forces polítiques.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *