El 25 de novembre, les administracions i la societat civil ens unim per fer públic, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista, i per manifestar fermament i amb claredat la voluntat i la intenció de seguir treballant fins erradicar-la.
Volem condemnar enèrgicament l’assassinat de dones per actituds masclistes, i mostrar la nostra repulsa davant totes les manifestacions de violència, física, psicològica, econòmica, social o estructural, que impedeixen a les dones poder tenir garantits els seus drets com a ciutadanes.
La nostra crida, el nostre rebuig i el nostre condol volen anar més enllà de les més de 40 víctimes mortals d’enguany, sens dubte la cara més crua i devastadora de la violència masclista. També volem apel·lar a totes aquelles manifestacions i comportaments que atempten contra la integritat física i psicològica de les dones, pel simple fet d’haver nascut dones. Vulnerar els drets de les dones, més enllà de la injustícia i la crueltat, representa un gran impediment per assolir la democràcia plena, la pau, el desenvolupament i el dret d’exercir la ciutadania.
Val a dir que la societat valenciana ha avançat i ha de continuar fent-ho. Fa anys que vàrem començar a caminar amb passes molt fermes a fi d’erradicar la violència envers les dones, i des d’aleshores, que no ens hem aturat. Hem pres consciència del significat de la violència masclista i hem dut a terme grans esforços per aturar-la.
La violència, en totes les seves manifestacions, és una conseqüència de les desigualtats reals. Per tant, l’única manera d’aconseguir una societat sense violència és fer una aposta clara per les polítiques d’igualtat que permetran a dones i homes concebre un pacte social i democràtic basat en el respecte, l’equitat i la justícia social.
Som conscients que aquest pas el podem aconseguir amb l’educació i els coneixements que són eines que ens permetran, en un futur, construir relacions sense subordinacions ni violència.
Actualment, tenim a l’abast els instruments necessaris i imprescindibles per construir una societat més justa i igualitària, lliure de violència. Durant els últims anys, amb la implicació de totes les administracions i els agents socials, hem avançat en la coordinació i el treball conjunt de totes les institucions i en el desplegament d’una xarxa de recursos i serveis especialitzats a tot el territori per tal de posar a l’abast de les dones en situacions de violència masclista i els seus fills i filles instruments d’atenció, assistència, protecció i recuperació. Cal seguir avançant en aquesta línia i, molt especialment, cal fer un esforç per aproximar aquests serveis a les dones i també a la societat en general perquè en facen ús sempre que ho considere escaient.
És ben sabut que vivim moments difícils, però és necessari fer palès que les polítiques per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i l’abordatge de la violència masclista són imprescindibles. Les institucions valencianes tenim per objectiu garantir el benestar, la qualitat de vida i el dret a viure lliurement.
És per tot això, que en el marc d’aquesta dia, totes i tots nosaltres volem renovar i refermar el nostre compromís. Seguirem treballant per construir una nova cultura on les relacions es basen en la igualtat i el respecte, seguirem endavant fins assolir una societat més igualitària, formada per dones i homes lliures.
M’agradaria acabar amb un record especial per a Inma, víctima mortal de violència masclista a la nostra ciutat, que desgraciadament ens ha deixat en març d’enguany.
Moltes gràcies.
Oliva, 25 de novembre de 2013