El Consell Jurídic Consultiu ha determinat que els propietaris d’Aigua Blanca IV no han de pagar els plats trencats de la mala gestió de la urbanització. La qual cosa és bastant òbvia, i així ho hem defés des de BLOC-Compromís des que començaren els problemes en esta urbanització.

Les conclusions del CJCCV són meridianament clares, i desmunta per complet l’argumentari de la “legalitat” en què porta enrocat tants anys el PSOE d’Oliva.

La primera pregunta formulada al CJCCV era si procedia el compliment del compromís de finançament municipal del Vial C de la urbanització Aigua Blanca IV, adquirit en el ple de data 21 de juny de 2002, en aprovar-se l’Homologació del sector. A la qual cosa contesta el CJCCV:
“Se trata de un compromiso asumido en el Plan de Homologación, por lo que el Ayuntamiento está obligado a cumplirlo” [pàg. 8].

La segona pregunta que es formulava al CJCCV era si la reparació o substitució de les unitats d’obra ben executades pel contractista, però deteriorades per la paralització de les obres, podien ser sufragades per l’Ajuntament, o si eixe cost havia de ser repercutit als propietaris del sector. A la qual cosa contesta el CJCCV:
“En caso de que el Ayuntamiento no haya podido, por razones que no constan en el expediente, sufragar los gastos de reparación de los daños que la medida cautelar ocasionó en las obras de urbanización, debería ser él quien asuma los costes sin que éstos recaigan en los propietarios que nada tienen que ver en la selección del Agente Urbanizador [contractista] y en las consecuencias que tenga en las obras su declaración de concurso” [pàgs. 15-16].

La tercera consulta era si el finançament de les obres deficientment executades pel contractista MIDASCON, i que requereixen de reparació, pot ser assumit per l’Ajuntament o si eixe cost havia de ser repercutit als propietaris del sector. A la qual cosa contesta el CJCCV:
“Cabe concluir que al ser los daños resultado de la defectuosa ejecución del contrato, deberán enmarcarse en el ámbito de la relación contractual existente entre el Ayuntamiento y la mercantil MIDASCON SL, debiendo el Ayuntamiento sufragarlo con cargo a las garantías prestadas por aquél” [pàg. 17].

BLOC-Compromís sempre ha considerat que es tracta de qüestions bastant òbvies, raó per la qual resultava innecessària la consulta que va elaborar, d’esquenes al regidor d’Ordenació del territori, Salvador Fuster el passat 10 de juliol. Consulta que poc tenia a veure amb l’objectiu inicial de la mateixa: aclarir la fórmula més adient per tal de dur a terme la consignació necessària per fer front a les despeses de les que l’Ajuntament d’Oliva se n’havia de fer càrrec.
La consulta ha estat una oportunitat perduda, ja que el fet de no haver centrat les qüestions sobre els aspectes realment importants i necessaris, i el fet de no haver defensat bé la condició de vial estructural del Vial C, han llançat a perdre una bona possibilitat de consignació municipal com era el PPS. Tancada aquesta porta, només queda la de concertar un préstec extraordinari.
Confiem que el PSOE no tinga cap excusa per retardar més la consignació dels 600.000 euros proposada a la moció de l’alcaldia de 3 de juny de 2014. Ara ja no hi han excuses per no consignar aquells 600.000 euros anunciats a bombo i plateret als mitjans de comunicació. Si aquestos 600.000 euros havien d’haver estat consignats dins del mes de juny, ara, 5 mesos després, cal fer les gestions oportunes amb la major urgència possible.