La reunió s’ha centrat en la millora de la CV-670 el tram Oliva-Piles, en la connexió de les platges d’Oliva i de Piles, així com en la connexió entre les platges d’Oliva i Dénia.

David González s’ha reunit amb el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, amb la finalitat de desbloquejar i impulsar diversos projectes importants destinats a la millora de les comunicacions i la mobilitat d’Oliva amb altres municipis veïns i que, a més a més, ajudarien a la vertebració de les comarques de la Safor i la Marina, així com de les províncies de València i d’Alacant. La reunió va tindre lloc dimecres passat, en el despatx del diputat a València.

Pel que fa al condicionament i millora de la CV-670 (Natzaret-Oliva), en el traçat entre Oliva i Piles, la Diputació té finalitzat el projecte, que consisteix fonamentalment a l’ampliació dels vorals en dos metres per  cada lateral i el reasfaltat integral de tot el tram, amb un pressupost d’1.290.000 euros. En este moment, per poder licitar les obres, la Diputació està realitzant un estudi d’inundabilitat de la zona a requeriment de la conselleria. Després que la conselleria done el seu vist i plau al projecte, amb dit informe incorporat, s’iniciarà la fase d’expropiacions que es durà a terme al llarg de 2017, amb la qual cosa l’execució de les obres tindran lloc en 2018.

La situació del projecte de connexió de les platges d’Oliva i de Dénia és més complicada, perquè a més de ser un projecte cofinançat per les diputacions de València i d’Alacant, hi ha una incompatilibilitat urbanística en la part de Dénia, ja que en l’última modificació del seu Pla General va canviar la qualificació del sòl reservat a la infraestructura de connexió. De tota manera, l’alcalde d’Oliva va transmetre l’interés de l’actual alcalde de Dénia en el projecte, sempre que hi haja una implicació tant de les administracions provincials, com de la Generalitat Valenciana. Per això, al llarg de les properes setmanes tindrà lloc una reunió entre els diputats delegats de carreteres de les dos províncies, acompanyats pels alcaldes de d’Oliva i Dénia, reunió que serà clau per determinar definitivament el futur d’esta infraestructura.

Un altre dels projectes objecte de la reunió va ser el vial de connexió entre les platges d’Oliva i de Piles, en particular, la construcció del pont sobre el Barranc de Palmera, límit dels dos termes municipals. Els dos ajuntaments demanen que siga la Diputació de València la que finance el pont, de la mateixa manera que ha ocorregut amb els ponts de connexió de la resta de municipis. Així doncs, l’alcalde va ser informat que el finançament del pont depèn directament de Presidència, que es faria càrrec a través d’un conveni singular. Per este motiu, els alcaldes d’Oliva i de Piles ja han sol·licitat reunió amb el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez.

L’alcalde, en representació de l’equip de govern, també va traslladar al diputat el suport d’Oliva a la petició de l’alcalde de la Font d’En Carròs perquè la Diputació millore la carretera de connexió entre ambdós municipis, que està per millorar en el terme de la Font.

Finalment, David González, va demanar al diputat de Carreteres màxima celeritat en la gestió d’estos projectes, fonamentals per millorar les comunicacions i la mobilitat d’Oliva i del seu entorn, que en l’actualitat es troba en una situació molt precària.