“L’Assemblea General del Consorci de Residus de l’Àrea de Gestió 5 va aprovar el passat 27 de setembre modificar la taxa per transferència, transport, valorització i eliminació de residus sòlids urbans per al 2017. Aquesta taxa incorpora les noves despeses relacionades amb la consorciació d’ecoparcs fixes existents, la implementació d’ecoparcs mòbils i de la targeta del “Meu compte Ambiental, que permet bonificar als usuaris que més utilitzen els ecoparcs.

Amb independència que l’Ajuntament d’Oliva cedisca o no el seu ecoparc al consorci, recauria sobre els ciutadans la repercussió tributària de diversos ecoparcs fixes, el que suposaria que pagarien dues vegades pel mateix servei.

Per a evitar aquesta situació el nostre regidor d’Hisenda Vicent Canet ha posat en marxa de manera urgent les gestions necessàries.

En primer lloc s’han mantingut diverses reunions amb el gerent del Consorci de Residus, Sergi Pérez Serrano per a definir de manera pertinent el conveni de subrogació de la gestió de l’ecoparc. Aquesta cessió permetrà una baixada de la taxa de recollida de residus que els ciutadans d’Oliva paguen en eliminar de la mateixa la gestió de l’ecoparc. La gestió de l’ecoparc suposa un 17,83% del total dels costos del servei.

No obstant, es considera oportú arribar fins a un 20% de reducció, ja que amb la recaptació restant es cobriria la totalitat del servei. Així, amb aquesta baixada del 20%, que equival a 8€, es compensa la taxa per la gestió de l’ecoparc per part del Consorci.

Però la feina del nostre regidor d’Hisenda al respecte no s’atura ací. Conscient de la necessitat d’una anàlisi i estudis més complexes de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació de recollida de residus, Vicent Canet ha marcat els passos a seguir per a arribar a una modificació de l’ordenança més completa i que permeta la màxima rendibilitat del servei amb els menors costos possibles.

Així, una vegada materialitzada la cessió de l’ecoparc municipal al Consorci, es procedirà a l’adjudicació del nou contracte de servei de recollida de residus i l’estudi del servei de recollida selectiva paper-cartró, plàstic i vidre. A més, l’estudi del resultat de la incorporació dels nous ecoparcs mòbils i la targeta “Meu Compte Ambiental completarà la informació necessària per a realitzar el convenient anàlisi complet de la situació del servei i el plantejament de la modificació de l’ordenança.”