Els regidors i les regidores de Compromís per Oliva, davant la situació originada amb l’escrit presentat hui pel company de Partit Gent d’Oliva, Pepe Salazar, entenem que, de la mateixa forma que ja va ocórrer en octubre de 2017 (quan els companys i companyes del grup Projecte Ciutadans d’Oliva van presentar el seu escrit de renúncia a certes delegacions i a les tinences d’alcaldia) s’obri un moment de reflexió. Un moment de reflexió que ha de ser afrontat amb la màxima serenitat i sentit de la responsabilitat, anteposant, per damunt de tot, els interessos de la ciutadania.

Igual que en la crisi d’octubre, el primer que caldrà fer és concretar, amb el major grau de detall possible, tots els aspectes d’esta nova situació, mantenint (els grups municipals integrants del govern local) les reunions necessàries a l’efecte.

I, en segon lloc, caldrà posar damunt la taula totes les possibles alternatives que hi haja per solucionar-la, valorant-les amb responsabilitat, en funció del que siga millor per a la nostra ciutat.

I tot això, amb el màxim diàleg i consens possible. Estem convençuts que la resta de grups polítics municipals faran les seues aportacions amb el mateix esperit de col·laboració i sentit de la responsabilitat.