Sobre la subvenció del Taller d’Ocupació

Vivim una època en què allò que acaba fent-se viral a les xarxes socials, allò que es repeteix fins a la sacietat, sembla  convertir-se en veritat, tot i  que moltes vegades els fets no siguen certs, o siguen veritats a mitges. És allò que coneixem per Fake News. I actualment són un dels principals desafiaments de les democràcies.

A Oliva, per desgràcia, el PSOE practica sovint la desinformació com a arma política i de manipulació de l’opinió pública (i, de fa poc,, pareix que amb la inestimable col·laboració de Projecte Ciutadans d’Oliva, que el segueix cegament).

És el cas, una vegada més, de la denúncia falsa sobre el Taller d’Ocupació Centelles. Amb tota la parafernàlia, foto de l’alcalde i la regidora incloses, com si foren delinqüents.

És per això que cal informar correctament:

1.- Per a que una subvenció es perda, primer ha d’haver una resolució administrativa concedint-la. I no és el cas de l’últim Taller d’Ocupació demanat per l’Ajuntament d’Oliva. En canvi, fa uns mesos sí va ser el cas de la subvenció que l’IVACE va concedir a l’Ajuntament per a la millora del Polígon El Brosquill.

2.- L’Ordre de la Conselleria d’Economia que regula les subvencions als Tallers d’Ocupació és l’11/2016. La mateixa amb la qual l’Ajuntament d’Oliva va rebre resolució favorable el 25 d’octubre de 2017, per al Taller d’Ocupació que s’està desarrollant actualment. La mateixa ordreque ara ha servit de base per no admetre la sol·licitud de l’Ajuntament.

4.- El PSOE d’Oliva parla d’una circular de la Conselleria enviada per correu electrònic a l’Ajuntament en juny de 2017, on deia que anaven a demanar-se una sèrie d’acreditacions. Però la circular no estava referida al programa dels tallers d’ocupació, sinó a una altre programa anomenat “Et Formem” que l’Ajuntament d’Oliva no havia sol·licitat.

5.- En cas que la sol·licitud de l’Ajuntament haguera sigut admesa a tràmit, encara haguera hagut de passar el tràmit de concurrència competitiva amb sol·licituds d’altres ajuntaments, i s’haguera pogut quedar fora igualment. Per cert, enguany s’ha produït una reducció important de la quantitat econòmica destinada als tallers d’ocupació.

6.- Quan la Conselleria va inadmetre la sol·licitud de l’Ajuntament, a pesar que consta com a acreditat en el cens del SERVEF (amb el núm. 2157), i ens va sol·licitar altres acreditacions, els serveis tècnics de l’Oficina AEDL van fer les gestions oportunes. De fet, la visita dels tècnics de Conselleria per certificar les acreditacions sol·licitades està prevista per al proper 27 de setembre.

7.- Des de 2004 fins a 2013, baix la responsabilitat del PSOE (a excepció de 2012), l’Ajuntament d’Oliva no va aconseguir cap subvenció per a tallers d’ocupació. Fins i tot va arribar a fer una sol·licitud, sobre un bé immoble que no era de titularitat municipal, sent Ana Morell la regidora responsable, sabent que era un requisit “sine qua non” per tal d’accedir. Ha sigut des del 2014 endavant, baix la responsabilitat de Compromís, que l’Ajuntament d’Oliva ha aconseguit subvencions per a tallers d’ocupació al llarg de quatre exercicis consecutius. I també s’han incrementat considerablement les subvencions a l’Ajuntament en matèria de programes d’ocupació, en general.