Des de Compromís Oliva volem recalcar en primer lloc que no s’ha perdut cap subvenció de “Fomento” perquè per a perdre una subvenció, aquesta ha d’haver estat concedida prèviament, i no és el cas.

Antecedents

L’Ajuntament d’Oliva va sol·licitar la subvenció “Programa 1,5% Cultural” al Ministeri de Foment per a una actuació en l’àmbit del Palau. Dita sol·licitud requeria d’abundant documentació, com és el cas del Pla Director del Palau, aprovat el 28 de juny de 2018, i amb informe favorable de la Direcció General de Patrimoni i Cultura (cal recordar que l’Ajuntament mai no havia pogut sol·licitar les ajudes de l’1,5% cultural justament per no disposar d’aquest tipus de documents).

Altre requisit imprescindible per rebre aquesta subvenció era disposar de la titularitat de l’àmbit d’actuació, o un document de cessió a 50 anys dels immobles del mateix.
En el moment de la sol·licitud de la subvenció l’Ajuntament d’Oliva disposava de la propietat de la majoria dels immobles objecte d’actuació, a falta d’un d’ells, propietat d’una empresa privada, la qual havia manifestat la seua voluntat de vendre-li dit immoble a l’Ajuntament (el qual ja havia estat objecte d’un permuta, per la qual el referit immoble va ser de titularitat municipal durant el període 2007-2012).

L’Ajuntament d’Oliva mai no va amagar esta circumstància, al contrari, la va posar en coneixement del Ministeri de Foment. I mentre arribava l’esperat requeriment es va realitzar una modificació pressupostària amb la finalitat d’adquirir la casa de C/ Palau 14.
Finalment, la propietat no ha volgut vendre-la. I és materialment impossible arribar a temps per a adquirir-la per altres vies com la permuta i/o l’expropiació. Raó per la qual la sol·licitud no pot acabar de tramitar-se.

Per altra banda, és evident que hi ha un mètode infal·lible per no perdre mai cap subvenció: que és no sol·licitar-ne cap (o només sol·licitar aquelles sense grau de dificultat). A pesar d’això, el govern actual està duent a terme un esforç molt considerable per captar fons d’altres administracions, fins i tot de la Unió Europea.
Sol·licituds que comporten un treball previ ingent, com ara el projecte EDUSI, el programa ARRU, o els mateixos fons FEDER, entre d’altres. De fet, esta legislatura han augmentat considerablement el nombre de subvencions rebudes per l’Ajuntament d’Oliva.