El Ministeri de Foment ha aprovat el Projecte de Construcció ‘Connexió Sud d’Oliva. Fase 1 de la Variant de la Safor’ en la província de València. La longitud de l’actuació és d’aproximadament 3 km i el pressupost base de licitació per a l’execució de les obres ascendix a 28,03 milions d’euros.

Les actuacions arreplegades en este projecte consistixen en l’execució parcial d’una de les calçades de la variant en la zona sud d’Oliva que connecta la N-332 amb l’AP-7, completant, amb una altra connexió ja existent més al nord, una variant de traçat d’Oliva a través de les calçades de l’AP-7. D’esta manera, es millora la seguretat viària en la Xarxa de Carreteres de l’Estat en la zona. Esta actuació al seu torn té per objectiu millorar l’accessibilitat i funcionalitat de l’autopista AP-7, considerant la decisió de liberalitzar este tram d’autopista al final la concessió.