El regidor de Cultura, Enric Escrivà, informava ahir en roda de premsa que l’Ajuntament d’Oliva s’ha incorporat a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, que depén de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquesta xarxa naix de la necesitat i demanda de la societat valenciana i del món universitari amb l’objectiu principal d’avançar en el camí de la normalització del valencià en tots els àmbits de la vida.

L’adhesió de l’Ajuntament d’Oliva a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, segons el regidor de Cultura,”és important i profitosa, ja que permetrà compartir i intercanviar informació, experiències i interessos comuns als serveis lingüístics valencians”. La proposta de la Regidoria de Cultura, d’on depén el servei lingüístic, es va aprovar per unanimitat de la corporació local, mostrant una vegada més que “el nostre ajuntament sempre s’ha mostrat a favor de la normalització, i la promoció de l’ús del valencià.”

Una de les finalitats d’esta Xarxa de Servicis Lingüístics és reforçar la comunicació entre tots els àmbits implicats, així com reunir els servicis lingüístics de les entitats locals i de les universitats públiques en una estructura pròpia de la Generalitat, que afavorisca el treball en xarxa i genere la màxima rendibilitat en el procés de normalització lingüística.

En el seu inici, va ser fonamental la cooperació entre els ajuntaments i la mateixa Generalitat, represa posteriorment l’any 2009 amb la presència fonamental de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que es va materialitzar en la creació de la Xarxa AVIVA mitjançant l’aprovació del conveni de col·laboració en matèria de normalització lingüística, subscrit entre la Conselleria d’Educació, la mateixa AVL i més de seixanta entitats locals, entre ajuntaments, mancomunitats i diputacions, entre els quals es trobava el nostre ajuntament.