Després de diverses reunions mantingudes al llarg de les últimes setmanes, Compromís i el PSPV-PSOE han arribat a un acord per governar l’Ajuntament d’Oliva al llarg dels propers quatre anys de legislatura.

L’acord ha estat signat per David González i Ana Morell, i rubricat per Carlos Fernández Bielsa i Josep Miquel Moya en representació de la comissió mixta de pactes municipals del PSPV-PSOE i de Compromís respectivament.

En virtut de l’acord, Compromís, que ostenta l’alcaldia, gestionarà les àrees de Recursos Humans, Modernització i Comunicació, Obres i Serveis, Seguretat Ciutadana, Trànsit i Mobilitat, Disciplina i Gestió Urbanística, Agricultura, Cultura i Música, Arxius, Biblioteques, Patrimoni Històric, Museus i Memòria Democràtica, Esports, Benestar Social , Participació Ciutadana, Comerç, Mercats i Consum i Festes.

Mentre que Grup Municipal Socialista es farà càrrec de les àrees d’Hisenda i Béns Municipals, Contractació, Parcs i Jardins, Cementeri, Planejament Urbanístic, Ocupació i Empresa (ADL), Salut Pública i Benestar Animal, Educació, Joventut, Dona, Gent Gran, Turisme i Platges, Medi Ambient i Cicle Integral de l’Aigua.

Pel que fa a les tinences d’alcaldia, la primera (amb el nom de vicealcaldia), la tercera, la cinquena i la setena recauran sobre el PSPV-PSOE, mentre que la segona, la quarta i la sisena sobre Compromís.

Igualment, de les 6 comissions informatives tres estaran presidides per regidores i regidors de Compromís i les altres tres per regidores i regidors del Grup Socialista Municipal.

Entre els objectius principals de l’acord s’hi troba l’adopció de les mesures necessàries en matèria d’organització i personal de l’ajuntament, així com de millora de la situació dels edificis municipals, que facen possible la millora i la qualitat dels serveis municipals i d’atenció a la ciutadania, la millora substancial dels serveis bàsics i el manteniment de la ciutat, a l’ordenació del territori i el medi ambient amb criteris de racionalitat i de sostenibilitat, un ús més eficient dels equipaments existents, la dinamització econòmica i sociocultural, els serveis a les persones, així com aprofitar la sintonia amb el govern de la Generalitat i la Diputació de València per continuar treballant intensament per culminar els projectes d’infraestructures, de competència supramunicipal, en els que s’han aconseguit avanços significatius, com la “Conexión Sur de Oliva. Fase 1 de la Variante de la Safor”, el “Centre Sanitari St. Francesc”, la nova depuradora d’Oliva, la millora de la carretera CV-670 Piles-Oliva, la prolongació del Tren fins a Oliva, etc.