Vicent Canet. Exregidor de l’Ajuntament d’Oliva

En març de 2015, com a membre de la Junta de Govern Local, em vaig vore en l’obligació de votar un recurs que s’havia interposat contra la peculiar llicència de l’expedient d’infracció urbanística de Tendes 27, concedida mesos abans.

La majoria de membres de la Junta insistíem en demanar informes que analitzaren amb major profunditat totes les qüestions d’eixe controvertit expedient. Informes que entraren al fons de l’assumpte. Veníem demanant-los des de feia mesos: per registre d’entrada, a través de mocions, a la presidència de la Junta de Govern… Però l’alcaldia sempre ens els va denegar. Fins i tot amb argumentacions diametralment contràries al que deia la llei (art. 113.3 Llei 30/1992, ara art. 119.3 Llei 39/2015).

En eixes circumstàncies els meus companys i jo ens vam vore obligats a votar. La majoria ho vam fer a favor del recurs interposat, per entendre que la llicència concedida no s’ajustava a dret. O, com a mínim (i a falta dels informes denegats), que hi havia suficients indicis per a pensar que així era.

La qüestió era (és) enrevessada, i ningú és perfecte. Però el que està fora de tot dubte, i ara un jutjat ho ha corroborat, és que no va ser una decisió arbitrària i injustificada “amb l’únic propòsit de perseguir un rival polític“, com fa temps que sosté la Sra. Morell, acusant-nos de prevaricació (és a dir, d’usar el càrrec en benefici propi).

En realitat Ana Morell porta anys enganyant a l’Ajuntament i a la ciutadania sobre les obres clandestines fetes en sa casa. No ha dit la veritat sobre moltes coses. Entre d’altres, sobre el sentit dels informes tècnics elaborats en relació a les mateixes. En diverses ocasions l’hem sentida afirmar que tenia “tots els informes favorables” (vegeu, p.e., roda de premsa de 2-12-2019). Si això haguera sigut com ella ha repetit tantes voltes, el jutge mai ens haguera donat la raó.

Però la veritat és que la Sra. Morell menteix també sobre això dels informes. És més, el seu és justament l’únic expedient que jo conec (i n’he vist molts com a regidor d’Urbanisme) que conté un informe que és, al mateix temps, desfavorable i favorable. Amb l’agreujant que la valoració tècnica d’eixes obres, en un informe d’uns mesos abans, era únicament desfavorable. Amb l’altre agreujant de no haver-se abordat la qüestió de la modificació de la coberta protegida assenyalada en altre informe municipal. I tot això, sense tampoc haver aportat tota la documentació tècnica pertinent (requerida en un altre informe tècnic), etc., etc., etc.

En març de 2015, quan el president de la Junta de Govern ens va obligar a votar, teníem presents totes estes coses… i moltes altres més. Com puga ser la falta de diligència per a resoldre el recurs de reposició interposat contra la llicència(lentitud que contrastava, i molt, amb la celeritat amb què s’havia tramitat aquesta). Com puga ser la bonificació incorrectament aplicada. O com puga ser la judicialització del tema, encetada per Ana Morell en gener quan va anunciar públicament que havia interposat una querella contra la periodista que havia destapat les seues obres sense llicència.

Tot això… i més, teníem present el 27 de març de 2015. I valorant-ho tot vam haver de prendre una decisió. Com totes les decisions humanes pot ser més o menys encertada. Però el que la justícia ordinària ha aclarit és que no la considera constitutiva del delicte del qual el marit d’Ana Morell ens acusava (prevaricació). I ho ha fet rotundament: per dos voltes i sense ni tan sols haver-nos cridat a declarar a 3 dels 4 querellats.

Informació relativa a les DIP 802/2019

El passat 24 d’agost de 2020 s’ha diligenciat la fermesa del sobreseïment de les Diligències Prèvies 802/2019. És a dir, l’arxivament de les actuacions judicials derivades de la querella penal presentada per l’espòs d’Ana Morell contra Yolanda Pastor, Pepe Salazar, David González i jo, en abril de 2019.

En la citada querella se’ns acusava de prevaricació administrativa (art. 404 CP) als quatre membres de la Junta de Govern Local que en març de 2015 vam votar a favor del recurs de reposició interposat contra l’acord de la seua peculiar llicència d’expedient de legalització. Demanant per a cadascun de nosaltres penes de 7 a 10 anys d’inhabilitació.

El procediment es va instruir en el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Gandia, el qual, en data 13-03-2020 va decretar el sobreseïment provisional de la causa, sense ni tan sols haver requerit la declaració de 3 dels 4 querellats (ni de Yolanda Pastor, ni de Pepe Salazar, ni meua).

Contra dit sobreseïment el marit d’Ana Morell va interposar recurs de reforma el 3 de juny de 2020. El qual va ser desestimat pel jutjat en data 10-08-2020. I com que dita desestimació no ha sigut recorreguda en apel·lació (davant l’Audiència Provincial), en data 24-08-2020 s’ha diligenciat la fermesa del sobreseïment provisional.

Amb això el jutjat conclou que no són certes les acusacions d’haver adoptat “una injustificada y arbitraria decisión, groseramente contraria a la legalidad, que es adoptada con el único propósito de buscar rédito político ante sus electores a costa de dañar la imagen de su adversaria política” (literal de la querella). Així com tampoc les acusacions que l’actual vicealcaldessa va fer públiques en la roda de premsa de data 2-12-2019, on parlava obertament (sobretot referint-se a l’actual alcalde) de compra d’informes i d’ús del càrrec per fer persecucions polítiques contra la líder del partit socialista.

Cal recordar, en tot cas, que en relació a la infracció urbanística de Tendes 27 (immoble del qual és copropietària la Sra. Morell), qui ha comés una il·legalitat són els promotors d’unes obres sense llicència en un edifici protegit. Els quals van destruir i modificar la coberta protegida del referit immoble; van destruir el pati original de l’edifici (també protegit); i van generar un nou pati, alterant de retruc l’esquema tipològic (també protegit). I tot això sense llicència municipal de cap tipus, com es pot comprovar amb les fotos de Google Earth de juliol de 2011.

Per això van haver de presentar un expedient de legalització (qui ha de legalitzar una cosa és perquè estava fent-la al marge de la legalitat), i se’ls va obrir un expedient d’infracció urbanística i un expedient sancionador.

Informació relativa a les DIP 945/2019

L’arxivament de les DIP 802/2019 ha vingut a coincidir en el temps amb l’arxivament de les Diligències Prèvies 945/2019, iniciades per ordre del Fiscal en cap de la fiscalia provincial de València, qui en data 23-04-2019 va remetre als jutjats de Gandia les Diligències d’investigació Penal núm. 495/18, que van recaure també en el Jutjat d’Instrucció núm. 1, el qual va prendre coneixement de les mateixes en data 31-05-2019. I en data 23-06-2020 va decretar el sobreseïment provisional de la causa.

Al respecte d’aquest procediment cal destacar que no va ser promogut per cap dels 4 querellats en les DIP 802/2019. No va ser ni David González, ni Yolanda Pastor, ni Pepe Salazar, ni jo, qui va promoure estes diligències d’investigació, sinó el Fiscal en cap de la fiscalia provincial de València. I són, a més, unes diligències instruïdes amb posterioritat a la querella formulada contra nosaltres pel marit de la Sra. Morell (d’ahí la seua posterior numeració).