La moció condemna la darrera agressió a la seu del Casal Jaume I d’Oliva i demana a la Delegació de Govern que dispose els mitjans necessaris amb l’objectiu que s’investigue sobre l’orige de les agressions i els seus autors.

David González Martínez, Pau Pérez Ledo i Rosanna Torres Pérez, regidors del Grup Municipal del Bloc Nacionalista Valencià, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la seua aprovació, la següent

MOCIÓ:

En la matinada del divendres 9 d’abril, la seu del Casal Jaume I d’Oliva va patir una agressió en les instal·lacions situades al Passeig Gregori Mayans com a conseqüència del llançament de dos còctels molotov. Un d’ells va impactar contra la vorera tot just a l’entrada de la seu, mentre que l’altre va impactar a l’interior, deixant senyals negres al sòl i cremades a una cadira.

Els fets ja han estat denunciats pels responsables del Casal a la Guàrdia Civil d’Oliva, amb la intenció que s’investigue l’origen i els seus autors, ja que no és la primera vegada que el Casal Jaume I d’Oliva ha patit agressions en forma de pintades o trencament, encara que esta última ha anat més enllà pels danys potencials que hagueren pogut ocasionar.

Desgraciadament, estes accions violentes no han estat aïllades a Oliva, ja que la seu del Partit Popular també ve patint els últims anys agressions que han provocat el trencament dels vidres de l’entrada, algunes cremades i també pintades en la seua façana.

Per tal de no donar justificació als violents és imprescindible una condemna ferma i unívoca de les seues accions per part de tots els demòcrates i les forces polítiques de la nostra ciutat, amb independència que els danys materials causats hagen estat d’escassa consideració.

Per tot això, el BLOC proposa al Plenari de l’Ajuntament d’Oliva l’adopció del següent

ACORD

Condemnar la darrera agressió a la seu del Casal Jaume I d’Oliva, ocorreguda en la matinada del divendres 9 d’abril d’enguany i expressar la solidaritat de la corporació amb este col·lectiu.

Condemnar qualsevol tipus de violència, amb independència del seu orige i ideologia.

Demanar a la Delegació de Govern que dispose els mitjans necessaris amb l’objectiu que s’investigue sobre l’orige de les agressions i els seus autors.