El Grup Municipal del Bloc Nacionalista Valencià, ha presentat una moció a l’Ajuntament per a que es done suport a les Corts Valencianes en l’aprovació i tramitació de la proposició de Llei per la qual s’allibere de peatge la totalitat del tram de l’AP-7 que transcorre pel territori Valencià.

David González Martínez, Pau Pérez Ledo i Rosanna Torres Pérez, com a regidors del Grup Municipal del Bloc Nacionalista Valencià, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la seua aprovació, la següent

MOCIÓ

La recuperació de l’AP-7 per a un ús lliure de peatges ha estat una antiga reivindicació de municipis, entitats veïnals i empresarials, que han vist com esta infraestructura viària condicionava les seues activitats i el seu desenvolupament sense rebre a canvi els beneficis que compensaren els desavantatges que suposa la seua existència. Des de fa dècades, aquest greuge comparatiu amb altres territoris de l’Estat ha estat un autèntic llast per a l’economia valenciana i un factor negatiu pel que fa a la mobilitat al llarg del territori valencià i, també, pel que fa a les comunicacions cap al nord. Per tant, la recuperació
d’aquesta important infraestructura constitueix una reivindicació històrica que, malgrat tot, no ha estat estimada pels successius governs autonòmics i estatals.

No de bades, al llarg dels últims anys, com a conseqüència de diferents mocions presentades pels grups polítics, el Plenari de l’Ajuntament d’Oliva ha vingut demanant l’alliberament de l’AP-7 al seu pas per la Comunitat Valenciana, o bé al seu pas per les comarques de La Safor i La Marina Alta, o bé el desviament del tràfic pesant per l’AP-7 com a solució temporal fins la posada en funcionament de la Variant Sud de La Safor.

El BLOC, mitjançant el seu grup parlamentari Compromís, ha presentat, recentment, a les
Corts Valencianes una Proposició de Llei pel rescat parcial de la concessió en els trams de peatge de la infraestructura viaria AP-7 que transcorre per sòl valencià. L’objecte de la Llei és la recuperació lliure de peatges i càrregues de l’AP-7 per al seu aprofitament eficient, així com per al rescat selectiu dels trams qualificats com a estratègics per la mobilitat interior del territori valencià. Aquesta Llei també proposa la creació d’un Fons per a la recuperació de la infraestructura viària AP-7 que es nodriria de forma acumulativa dels recursos que provenen de l’afectació del producte d’impostos estatals i autonòmics generats per les societats concessionàries d’autopistes de peatge; de les donacions anuals establides pels pressupostos estatal i autonòmic i dels recursos provinents de les societats concessionàries d’autopistes.

Per tot això, el BLOC proposa al Plenari de l’Ajuntament d’Oliva l’adopció del següent

ACORD

Donar suport a les Corts Valencianes en l’aprovació i tramitació d’una Proposició de Llei per la qual s’allibere de peatge la totalitat del tram de l’AP-7 que transcorre pel territori valencià.