El BLOC ha de manifestar que hi ha hagut una gestió política deficient per part del regidor d’Esports, Waldo Vila, per tal d’assegurar la continuïtat del servei públic de la piscina climatitzada, que afecta a més de mil usuaris.

El portaveu del BLOC va ser coneixedor que la Piscina Climatitzada no continuaria amb el servei en acabar el Plenari Ordinari de 29 de juliol de 2010, en comunicar-ho el Regidor d’Esports als portaveus de les diferents formacions polítiques, encara que la prestació del servei ja es trobava en una situació precaria des de feia mesos.
Per tant, ara no es pot pretendre culpabilitzar a la resta de formacions polítiques del tancament temporal de la piscina climatitzada i els seus serveis.

Fins i tot, arribats a la situació actual, no hi ha hagut cap solució temporal per evitar el tancament de la Piscina Climatitzada al llarg dels mesos de setembre i d’octubre, ni que siga amb una servei mínim de bany lliure.
Ahir mateix, al llarg de la mesa de treball constituïda per estudiar el nou Plec de Condicions que haurà de regir la nova concessió dels serveis del complexe poliesportiu cobert, eL BLOC va participar fent diverses aportacions per millorar el procediment, conscient de la importància d’este servei públic i de la necessitat d’agilitar al màxim la seua posada en funcionament, de nou.