Conegut el Pressupost de la Generalitat per a 2011, els ciutadans d’Oliva ens vorem abocats un any més a patir dia a dia les conseqüències dels incompliments del govern de la Generalitat (PP). Perquè des del BLOC no creiem que el Consell i el President Camps al front, atenguen a raó i es replantegen la seua política pressupostària.

I és que una vegada descartada la realització de grans inversions a Oliva per part de la Generalitat, com ara el tren, per haver assumida la seua realització l’Estat Espanyol, des del BLOC d’Oliva esperàvem una mínima consideració amb Oliva amb xicotetes inversions molt necessàries:

§ Pel que fa a l’apartat de les inversions a Oliva:

Per al Centre de Salut de Sant Francesc hi ha 100 mil euros pressupostats, la qual cosa podríem qualificar d’una broma, doncs no deixa de ser una mera declaració d’intencions perque es necessiten vora 1 milió d’euros, segons el projecte que l’Ajuntament d’Oliva va entregar a la Conselleria. I això en el millor dels casos, ja que l’any passat també es va pressupostar 100 mil euros que després van acabar transferits a altres partides. ¿Qui ens assegura que això no tornarà a passar enguany?

Per altra banda, també apareix una partida pressupostària de 236 mil euros amb el nom de “col·lector nord d’Oliva”. Tot fa pensar que estarà referida a la Via Ronda de la Platja d’Oliva.

Amb esta quantitat es podran reparar parcialment els clots provocats per la mala execució de les obres, que es van realitzar sota la direcció exclusiva de la Conselleria; i només de la meitat del tram afectat, quedant la resta per a una segona fase. I això amb molta sort, ja que enguany també hi havia partida pressupostada, i ha acabat retirant-se per part de Conselleria. ¿Qui ens assegura que això no tornarà a passar enguany?

Res hi ha per a la rehabilitació de l’edifici Cambra Local Agrària, 0 euros, del qual la Conselleria d’Agricultura és la titular i competent. Des de finals dels 90 la Conselleria ha de llogar unes oficines externes per prestar el serveis de la Unitat Territorial d’Oliva, mentre l’edifici ha anat deteriorant-se, quedant en un estat lamentable, mig enderrocat. Ara la Conselleria anuncia que ja no pot pagar més lloguer i vol retirar la UTE d’Oliva.

§ Pel que fa a altres despeses més generals que també tindran una repercussió directa sobre els ciutadans i la societat d’Oliva, només per citar-ne algunes: en 2011 el govern de la Generalitat tampoc podrà complir la seua promesa de construir guarderies gratuïtes de 0-3 anys; les escoles de música patiran retallades per sobre del 20%, en general, tot i la darrera negociació; l’esport escolar i les escoles esportives tindran moltíssimes dificultats per tirar endavant; ningú no els assegura empresaris locals que tornaran a vore retallades les ajudes que reben dels famosos Plans de Competitivitat, etc.

I tot això després de saber que en 2011 el govern de la Generalitat (PP) pretén endeutar-se encara més en 1.328 milions d’euros.

És per això que des del BLOC d’Oliva presentarem esmenes a través dels diputats del BLOC: Enric Morera i Josep M. Pañella, del grup parlamentari COMPROMÍS.