Rosanna Torres, regidora titular en la Comissió de Serveis Socioculturals pel Grup Polític Municipal BLOC – Compromís, ha sol·licitat a l’alcaldia per registre d’entrada que a les sessions de la Comissió Avaluadora del programa “La Dipu et beca”, es permeta l’assistència en qualitat d’oient d’una persona en representació del Consell de la Joventut d’Oliva, així com també d’un representant de Nuevas Generaciones del Partido Popular, de Joves Socialistes del País Valencià, i de BLOC Jove d’Oliva, totes elles inscrites en el Registre Municipal d’Associacions.

La proposta s’ha realitzat amb la finalitat que els representants dels joves puguen donar fe i comprovar que el procés es realitza amb la màxima objectivitat i transparència, i és similar a la que ha pres el govern de Gandia, també en mans del PP.

El 10 de maig es van aprovar per Decret d’Alcaldia les bases per a la concessió de beques de formació per l’Ajuntament d’Oliva en el marc del programa “La Dipu et beca”. Els grups municipals vam tindre coneixement de l’aprovació de dites bases  el dilluns 14 de maig, una vegada ja estaven publicades a la pàgina web de l’Ajuntament d’Oliva. Per tant, als grups polítics de l’oposició no se’ns va donar cap opció de fer propostes.