Quatre setmanes després des que l’Alcaldessa d’Oliva anunciara que en 15 dies el Ministeri de Foment contestaria sobre el termini d’execució del projecte de la Variant Sud de La Safor i l’alliberament temporal i parcial de l’AP-7, al seu pas per La Safor, no tenim cap notícia sobre la possible resposta del Ministeri, si és que realment havia de ser així.

Mentre tant, als mitjans se succeïxen notícies en sentit contrari als nostres interessos, com és el cas del més que probable rescat d’algunes concessions de les autopistes radials de Madrid, a canvi d’allargar concessions rendibles, com és  l’AP-7.

Per tot això, des del grup municipal BLOC-Compromís, hem considerat convenient presentar una nova moció amb les propostes d’acord següents:

  1. La publicació del Pla Econòmic-Financer presentat al seu dia per AUMAR i aprovat pel mateix Ministeri que va servir de base per atorgar la darrera pròrroga de 13 anys a la concessió de l’AP-7; així com la publicació de l’expedient on conste el seguiment del Pla, per part de la inspecció de l’explotació de la concessió.
  2. Reclamar al Govern de l’Estat que estudie i duga a terme les modificacions de les lleis que siguen escaients, per tal que les adjudicacions de les concessions d’infraestructures viàries públiques es realitzen d’una manera més flexible, transparent i justa socialment, permetent que si la demanda de trànsit supera el volum esperat, siga possible reduir el termini de la concessió.
  3. Que l’Ajuntament d’Oliva manifeste el seu rebuig al possible rescat per part del Govern de l’Estat de les autopistes deficitàries del radi de Madrid o de qualsevol altra part de l’Estat a costa d’allargar la concessió de l’AP-7.
  4. Exigir al Ministeri de Foment que, en l’àmbit de les noves mesures anunciades sobre possibles rescats d’algunes concessions, siga inclòs el lliurament de peatge de l’AP-7 al seu pas per La Safor i La Marina Alta, com a mínim fins que hagen finalitzat les obres del projecte “Autovía A-38, Variante de la Safor. Tramo: Oliva Sur-Inicio de la variante de Gandía”.

*Adjuntem el text íntegre de la moció on consta l’exposició de motius que justifiquen l’adopció dels acords proposats.

Moció Concessió AP-7