En la comissió informativa d’Ordenació del Territori celebrada dijous 6 de setembre s’ha iniciat el tràmit del Pla Especial de Protecció de la depuradora de Rabdells

El 15 de desembre de 2009 la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar una Resolució que ordenava la demolició de la infraestructura de la depuradora de Rabdells (EDAR Unitat d’Execució 2, Pla Parcial Rabdells),  per no disposar de l’informe d’impacte ambiental pertinent. Resolució que va recórrer l’Ajuntament d’Oliva davant el Jutjat del Contenciós-administratiu núm. 2 de València; el qual, mitjançant la sentència 691/2011 de 3 de febrer de 2011, va desestimar el recurs Contenciós-Administratiu interposat per l’Ajuntament d’Oliva contra l’esmentada Resolució. La qual cosa significava que calia procedir a la demolició de la infraestructura de la depuradora de Rabdells.

Aleshores, davant la gravetat de la situació, el 5 d’abril de 2011 l’Ajuntament d’Oliva va proposar una alternativa per no patir les conseqüències del compliment de la resolució. L’alternativa consistia en la redacció i aprovació d’un Pla Especial de Protecció de la zona humida protegida de la desembocadura de la Séquia del Vedat (riu Bullent) que regularitzara l’esmentada instal·lació de depuració d’aigües residuals en la ubicació que ocupa actualment, i amb la previsió de l’adopció de les garanties pertinents.

Aquesta proposta fou informada favorablement per la Direcció General del Medi Natural en data 18 de maig de 2011, requerint-se a l’Ajuntament per tal que procedira a l’elaboració d’aquest document de planejament. Aquest requeriment era de 31 de maig de 2011, nou dies després de les eleccions locals.

Malgrat aquesta oportunitat d’evitar la demolició de l’EDAR de Rabdells, vista amb bons ulls per la Direcció General del Medi Natural, el govern local del PP no va fer absolutament res en aquesta direcció. Per això, en data 6 de febrer de 2012 (set mesos després!), la Direcció General del Medi Natural s’adreçava novament a l’Ajuntament d’Oliva requerint-li el compliment de la redacció i aprovació del Pla Especial de Protecció o, en cas contrari s’hauria de procedir al compliment de la resolució, segons la sentència 691/2011, la qual cosa significaria la demolició de la depuradora de Rabdells.

Malgrat la reiteració dels requeriments i la gravetat de la situació, el govern del PP de Chelo Escrivá va continuar sense reaccionar, posant en greu perill una instal·lació municipal de la importància de l’EDAR de Rabdells i pagada íntegrament pels propietaris de dita urbanització (306.000 euros).

El nou govern d’Oliva, sorgit arran de la moció de censura del 13 de juliol de 2012, es va posar immediatament a treballar per evitar el que podria haver estat un enorme desastre per a la ciutat. Els responsables dels departaments d’Ordenació del Territori, Medi Ambient i Sanitat es van posar ràpidament en marxa per coordinar les tasques pertinents que aconseguiren solucionar en pocs dies el que no s’havia gestionat en més de 13 mesos. Paral·lelament, l’alcalde David González feia les gestions pertinents per aconseguir de la Conselleria una pròrroga, ateses les circumstàncies en què s’havia trobat el nou govern en un tema tan important i delicat com aquest.

Finalment, la coordinació interdepartamental, el treball en equip i la gran implicació dels tècnics municipals relacionats amb la matèria han fet possible que el passat divendres 31 d’agost vera la llum el nou Pla Especial de Protecció. 47 dies després de l’arribada efectiva del nou govern local se solucionava una important problemàtica que el govern del PP de Chelo Escrivá no va saber resoldre en 13 mesos!

D’aquesta forma, el proper dijous 6 de setembre, a la comissió informativa d’Ordenació del Territori, es donarà compte de l’inici de tràmit de l’esmentat Pla Especial de Protecció de la zona humida protegida de la desembocadura de la Séquia del Vedat (riu Bullent). La qual cosa deurà posar punt i final a una problemàtica que fa mesos deuria haver estat resolta, i que per culpa de la incompetència i desgovern de Chelo Escrivá s’ha posat en peril.