L’alcalde d’Oliva, David González, habilitarà a partir de dilluns un punt d’informació al registre d’entrada perquè la ciutadania puga reclamar l’impagament de subvencions i així evitar la seua prescripció.

L’alcalde d’Oliva, David González, vol informar la ciutadania del perill de perdre les subvencions, per qualsevol concepte, que no han estat pagades per la Generalitat després de 4 anys. Així doncs, les concedides el 2009 començarien a prescriure en 2013. “Amb la legislació actual el dret al reconeixement, liquidació i pagament de les obligacions de la Generalitat prescriu als quatre anys. Això vol dir que l’obligació de pagar caduca; qualsevol ciutadà a qui el Consell haja atorgat una ajuda, si l’administració no li paga en quatre anys perd el dret a cobrar-la”.

González recorda que l’única opció que té el ciutadà “és reclamar eixe deute abans dels quatre anys amb la qual cosa el termini de prescripció torna a començar des de zero”.

És per això que l’alcalde habilitarà, a partir de dilluns, un punt d’assessorament al Registre d’Entrada del consistori, “perquè la ciutadania realitze els tràmits per frenar la prescripció amb una simple instància dirigida a l’administració que atorga la subvenció, i adjuntant una còpia del document que acredita la seua recepció”.

Finalment, David González fa una crida a la ciutadania pendent del pagament de subvencions, perquè comprove la data d’atorgament de les ajudes i vigile que no s’esgote el termini de prescripció legal, establert en quatre anys.