La regidora de Turisme, Imma Ibiza recorda que la immensa majoria d’estes quantitats les ha hagut d’avançar l’Ajuntament d’Oliva, amb el conseqüent desquadrament dels pressupostos que els ha obligat a implantar un pla d’ajust.    

L’Ajuntament d’Oliva, mitjançant la regidoria de Turisme que dirigeix Imma Ibiza, ha enviat un escrit al Conseller d’Economia, Industria, Turisme i Treball i President de l’Agència Valenciana del Turisme, Máximo Buch Torralva, recordant-li les subvencions concedides i que estan pendents de pagament dins els diferents programes d’ajudes convocats per l’Agència Valenciana del Turisme. En total, la quantitat pendent de cobrament des de l’any 2055 és de 432.367,38 €. 

Així, les subvencions fan referència fonamentalment a tres conceptes. En primer lloc (la quantitat econòmica més elevada), fa referència al convenis d’Encomanda de gestió pera a la reparació i manteniment d’infraestructura lúdic-sanitària Platges d’Oliva dels anys 2010 (64.432,72 €), 2011 (59.999,98 €) i 2012 (53.999,99 45000). Per a l’actual exercici, l’Agència Valenciana de Turisme ha anunciat que destinarà a Oliva 45.000 €.

El segon paquet d’ajudes correspon a les banderes blaves, és a dir, a cobrir les despeses que ocasiona al municipi haver de renovar cada any l’esmentat distintiu de qualitat mediambiental: auditories, sistema de gestió, etc…

Finalment, trobem les subvencions atorgades com a municipi turístic. 

Imma Ibiza ha recordat que la majoria d’estes quantitats ja han estat pagades per l’Ajuntament d’Oliva a les empreses que s’encarreguen, per exemple, de la neteja de les platges, les  instal·lacions de rentapeus, bombeig, la reparació del deteriorament que s’hi produeix durant l’hivern, etc…

“És evident que el fet que l’Ajuntament d’Oliva haja d’avançar estes quantitats importants de diners provoca un desquadrament important als nostres pressupostos, en no complir-se la previsió d’ingressos, que fa que no siguen reals. Per això ens hem vist obligats a aplicar un important pla d’ajust”, ha assegurat Ibiza. 

SUBVENCIONS CONCEDIDES:

QMV-024/2005

 

Renovación Sistema Gestión Medioambiental

ISO 14001

924 €

2010 Convenio Encomienda de gestión para la reparación y mantenimiento infraestructura lúdico-sanitaria Playas de Oliva

64.432,72 €

QMV/O49/2010 Renovación Sistema de Calidad Q Playa Aigu Morta

703,21 €

QMV-48/2010 Renovación Sistema de calidad Q Playa Pau Pi

675,21 €

2010 Convenio de señalización turística

37.500 €

QMV-45/2011 Renovación sistema ISO 187001 Q Playa Aigua Blanca

1.380,90€

2011 Convenio Encomienda de gestión para la reparación y mantenimiento de la infraestructura higiénica, lúdico y sanitaria de las playas de Oliva

59.999,98 €

QMV-46/2011 Renovación sistema de gestión medioambiental Norma ISO 14001 Playas de Oliva

1.233,69 €

V-32/ENC/2012 Convenio Encomienda de gestión para la reparación y mantenimiento infraestructura lúdico-sanitaria playas de Oliva

53.999,99 €

QMV-34/2012 Sistema de gestión calidad turística Método Multisite I Norma 187001 Platges Aigua Blanca, Pau-Pi i Aigua Morta

2.249,58 €

Resten, a més a més, pendents d’ingressar les subvencions relatives als Convenis de Compensació Financera corresponents a les despeses efectuades durant els exercicis 2007, 2008 i 2009:

2007 Resolución Conselleria de Turisme de 19 de noviembre de 2009

134.757,77 €

2008 Resolución Conselleria de Turisme de 3 de noviembre de 2010

50.233,60 €

2009 Resolución Conselleria de Turisme de 14 de octubre de 2011

24.276,73 €