Compromís denuncia que l’alcaldia d’Oliva està actuant amb opacitat i d’esquenes al veïnat d’Aigua Blanca IV

El regidor d’Urbanisme assegura haver-se assabentat “extraoficialment”, a l’igual que els propietaris del sector, que s’ha triat, amb falta de transparència, una nova empresa per a la redacció d’un nou projecte. El Bloc-Compromís insistix a la necessitat d’una consignació pressupostària per poder finalitzar les obres.

VICENT CANET: “Gestionar amb obscurantisme este tema, d’esquenes al regidor de la matèria, d’esquenes a la Corporació municipal, i d’esquenes als propietaris del sector, és un greu error que ve a sumar-se als anteriors”.

Oliva, 25 de setembre de 2014.-

El regidor del Bloc-Compromís i responsable d’Ordenació del Territori a l’Ajuntament d’Oliva, Vicent Canet, ha assegurat que recentment ha tingut coneixement, de forma casual i extraoficial, que la setmana passada (entre el 15 i el 19 de setembre) es va produïr el procediment de contractació de l’oficina tècnica que redactarà el futur projecte modificat de la urbanització Aigua Blanca IV.

“De fet, la primera i última notícia certa que vaig tindre sobre el tema va ser el passat dilluns 15. Minuts abans de l’obertura de pliques de les empreses convidades, vaig ser avisat que anava a procedir-se a la mateixa. Eixa és la primera notícia que vaig tindre al respecte. Ni coneixia les empreses convidades a formar part de l’esmentat procediment negociat sense publicitat, ni coneixia quin era l’import del contracte, ni coneixia les clàusules administratives i tècniques que l’han de regir, ni cap altre detall sobre aquest particular”.

 

Posteriorment, rastrejant els assentaments del registre de l’Ajuntament, Canet ha pogut averiguar precàriament que el passat 28 d’agost es va convidar a les mercantils “IDOM Ingeniería y Consultoría SA”, “Oficina Técnica TEES SL” i “Mediterráneo Ingenieros SA” a participar de l’esmentat procediment negociat sense publicitat per a la redacció del projecte modificat del sector Aigua Blanca IV. “Imagine que, a hores d’ara, aquest contracte deu estar adjudicat, però ho desconec, perquè ningú m’ha informat al respecte.Considere que aquesta forma de procedir és una falta de respecte i consideració cap a la meua persona i cap a la resta de la Corporació municipal. Però, sobretot, considere que és una gravíssima falta de respecte i consideració cap als propietaris de sòl d’un sector que porta 7 anys amb unes obres paralitzades per una mala gestió (directa) de l’Ajuntament d’Oliva en les mateixes”.

Així, segons Compromís, després d’haver comés l’error de nomenar els redactors dels projectes sense contractes, després d’haver comés l’error de nomenar la direcció facultativa també sense contracte, després d’haver estat quasi un any gestionant un modificat de projecte que s’ha demostrat inservible, després d’haver comés l’error de no haver fet cas dels advertiments dels propietaris sobre la mala execució i direcció de les obres, després d’haver comés l’error de confiar la liquidació a una oficina tècnica a qui li s’havia iniciat un expedient de resolució contractual per incompliment culpable dels seus deures (i que anava a jutjar-se a ella mateixa a través de l’informe de liquidació)…

Després de tots aquests fets, “i molts altres que encara podríem afegir”, els propietaris de sòl del sector Aigua Blanca IV s’hauran d’assabentar per la premsa que s’ha triat, amb opacitat, una nova empresa per a la redacció d’un nou modificat. I recalque el terme opacitat, perquè aquesta arriba fins al punt que ni tan sols el regidor d’Ordenació del territori sabia res d’aquest procediment.“Tota una mostra de com no s’ha d’entendre la responsabilitat de la gestió i el servici als ciutadans. Els temps actuals exigeixen dels polítics transparència, proximitat; procediments oberts i que no amaguen res. Almenys així ho entenem al meu partit”.

Per eixe motiu, des del Bloc-Compromís han intentat, des del primer moment, gestionar Aigua Blanca IV (i tots els altres temes de la seua responsabilitat) amb aquestos criteris. De fet, abans d’encarregar l’elaboració dels informes tècnics auxiliars de recolzament als treballs dels serveis tècnics municipals, Canet es va reunir (juntament amb l’alcalde, David González) amb els propietaris del sector per decidir conjuntament amb ells sobre les possibles empreses a qui confiar aquest treball. I seguidament es va informar a tota la Corporació.

Posteriorment, quan aquestes empreses van presentar els seus informes, se’ls va donar la màxima transparència, igual que al posterior informe elaborat pels serveis tècnics municipals. Les informacions que s’han donat en diverses comissions d’Urbanisme, les notificacions enviades a la totalitat dels propietaris, i la vintena de reunions mantingudes amb molts d’ells són una bona mostra, segons la formació.

“La falta de transparència amb què s’ha gestionat un tema tan important com és la contractació de l’oficina tècnica encarregada de redactar els futurs projectes d’Aigua Blanca IV és un pas enrere que ens allunya de les formes democràtiques i correctes de gestionar i fer política a la nostra ciutat. Gestionar amb obscurantisme este tema, d’esquenes al regidor de la matèria, d’esquenes a la Corporació municipal, i d’esquenes als propietaris del sector, és un greu error que ve a sumar-se als anteriors. A hores d’ara, amb tot el que ha passat en aquesta urbanització, deuríem haver aprés la lliçó i caminar en una altra direcció. Lamentablement, sembla que no és així”.

Per al Bloc-Compromís, aquesta falta de transparència no és un fet aïllat, sinó que ve a sumar-se a alguns altres. Com ara la consulta que va decidir elevar l’alcaldia al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en relació a la urbanització Aigua Blanca IV. Va ser en la Junta de Govern Local del passat 11 de juliol quan els regidors de la Corporació (inclòs el regidor de la matèria objecte de la consulta) van conèixer el contingut de la consulta que havia preparat l’alcaldia amb la mateixa falta de transparència. En menys d’un mes van passar d’una proposta de l’alcaldia que consistia en consignar 600.000 euros per a Aigua Blanca IV, a una consulta que dubtava respecte de si l’Ajuntament havia de complir els compromisos que havia adquirit en relació a aquesta urbanització.

“I tot això sense donar l’oportunitat a la resta de la Corporació, ni al regidor delegat, de proposar canvis, millores o altres enfocaments a un text que s’havia cuinat amb la màxima opacitat possible. Ni tampoc tindre el detall d’informar als propietaris del sector d’unes gestions tan transcendentals per als seus futurs i les seues butxaques. Una nova mostra de com no s’ha de gestionar i fer política hui en dia”.

En definitiva, per a Canet, l’única cosa que importa realment en Aigua Blanca IV és procedir a finalitzar les obres d’una urbanització que es va iniciar fa més de 13 anys, i que porten paralitzades des de novembre de 2007.

El regidor d’Ordenació del Territori recorda que gràcies a l’informe elaborat pels serveis tècnics municipals ja es disposa d’informació rigorosa i verídica de l’estat actual de la urbanització. Per tant, ara és necessari resoldre l’obstacle del finançament. Per tal de reprendre i finalitzar les obres és essencial disposar dels diners necessaris per poder procedir a la licitació. “Sense això no tenim res. I, encara que semble increïble, a estes altures encara no hi ha damunt la taula un full de ruta clar i concret per garantir eixa consignació. Durant 7 anys ha hagut temps de sobra per plantejar-se tots els dubtes jurídics, administratius i econòmics que es consideraren oportuns”.

Per a Compromís ara ja no és temps de dubtes, és temps d’actuar. No és temps de trobar pegues o plantejar problemes, és temps d’aportar solucions i complir amb el deure legal i moral que té l’administració de finalitzar una urbanització de gestió directa que va iniciar fa més de dotze anys.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *