En relació a les declaracions del PSOE sobre la gasolinera.

Ahir, el PSOE d’Oliva, en declaracions als mitjans de comunicació va reconéixer que en la passada legislatura, Ana Morell estava negociant una permuta del solar dotacional comercial privatiu on s’ha sol·licitat llicència per a una gasolinera “low cost”, per un altre solar muncipal situat al polígon industrial Jovades. Segons les declaracions, la voluntat era que una empresa d’eixe polígon, poguera ampliar les seues instal·lacions, i que es generara una gran parcel·la dotacional municipal al Sector 15. A continuació, s’afirma que si el govern actual haguera tramitat la permuta, s’haguera evitat la instal·lació de la gasolinera en el Sector 15.

 

Pel que fa a estes declaracions, des del grup municipal Compromís volem informar del següent:

Converses secretes, no… Expedients administratius públics, sí

Imaginem que les referides “converses” anirien destinades a una entesa econòmica per a obtindre una parcel·la municipal (que no dotacional, perquè ja ho és en l’actualitat).

Eixes converses de les que parla el PSOE, eren converses PRIVADES, mantingudes en secret per a la resta de la Corporació, i, per descomptat, al marge del procediment legal establert. Tal i com ja va ocórrer en el cas de l’expropiació de la Finca Martí De Veses… converses privades, PERÒ CAP EXPEDIENT ADMINISTRATIU INCOAT AL RESPECTE.

Si realment el PSOE tenia intenció de canviar els usos de la parcel·la DOTACIONAL comercial de què parlem, el que devia haver iniciat era una modificació puntual del PGOU en eixe sentit. O una concreció dels usos del referit dotacional comercial, atés que aquesta concreció no es va produir en el corresponent Pla Parcial (l’alcaldia ha ordenat l’inici de l’expedient en eixe sentit)

Si Ana Morell tenia coneixement (en febrer de 2015!) de la intenció que s’hi instal·lara una gasolinera al costat de l’Hort de Palau i del futur Centre mèdic, deuria haver-se documentat immediatament sobre la situació urbanística d’aquesta parcel·la i prendre les mesures oportunes per evitar-ho (les que ara està seguint l’actual govern: concreció dels usos de la parcel·la dotacional, modificació puntual PGOU…). És a dir, Ana Morell no va fer els deures quan tocava (!). Únicament va mantindre unes converses privades amb l’urbanitzador i propietari de la parcel·la per tal de fer una permuta de la qual no consta cap expedient administratiu, ni va informar a la resta de la corporació municipal.

Si haguera fet els deures, haguera plantejat les mesures que, ara sí, està estudiant i treballant el govern actual.

providencia-canvi-pgou-definicio-usosprovidencia-dalcaldia-inici-modificacio-del-pla-parcial-s-15

 

Converses privades per amagar una pífia de la gestió socialista

Potser les converses i la permuta anirien més encaminades a “posar terra” damunt d’una de les grans pífies dels socialistes olivers (una més): l’estació de transferència de residus sòlids urbans que va costar 231.960,65€, i que va ser recepcionada per Salvador Fuster en data 30 de desembre de 2009… i que mai no ha estat posada en funcionament. 232.000 euros tirats als fem (mai millor dit).

 

estacio-de-transferencia-rsu3

Altres qüestions òbvies, que els regidors socialistes haurien de saber:

– No cal tindre grans coneixements en matèria administrativa i gestió municipal per tal de saber que no són els governs municipals els que decideixen “col·locar” establiments comercials en parcel·les privatives.

– Ni tampoc calen eixos coneixements per saber que els espais dotacionals es generen a través del planejament urbanístic, no a través de converses.

– És més, no cal cap permuta per convertir aquesta parcel·la en una parcel·la dotacional… ja té eixe caràcter. Una “alcaldessa” deuria saber eixes coses.

 

Consideracions finals:

De tots els decrets i resolucions que signa l’alcaldia, es dóna compte mensualment al Ple de l’Ajuntament, a tots els grups polítics. Els quals, a més a més, disposen d’una ferramenta telemàtica per vore en temps real el llistat de registres d’entrada i d’eixida.

A més a més, entre les mesures de transparència posades en marxa per l’equip de govern actual, una d’elles és la publicació setmanal de tots els decrets d’alcaldia, en la pàgina web de l’Ajuntament. De fet, va estar una periodista la primera en preguntar sobre esta qüestió, després de vore la web municipal.

L’alcalde va comparéixer davant tota la ciutadania per explicar el tràmit de l’expedient de forma transparent, reconéixer errors, així com explicar les solucions en les que treballa l’Ajuntament.

Documents relacionats:

parcella-recepcio-1parcella-recepcio-22009-12-30-recepcio-estacio-de-transferencia

providencia-subhasta-parcellaprovidencia-dalcadia-inici-subhasta-public-jovades