En relació a la publicació de Las Provincias sobre la facturació dels serveis de manteniment de la pàgina web de l’Ajuntament d’Oliva

Tal com va explicar la regidora de Modernització en el Ple, en fer-se càrrec de modernització en juliol de 2012, la pàgina web municipal es trobava sense manteniment per discrepàncies entre l’anterior govern municipal (2011-2012) i l’empresa que venia prestant el servei en la legislatura 2007-2011: Integra Digital S.L.

Aleshores es va decidir comptar amb els serveis de Disedit C.B., la qual cosa suposava una reducció significativa del cost per a l’Ajuntament d’Oliva. De fet, en termes comparatius, en la legislatura 2007-2011 la creació i manteniment de la pàgina web va costar a l’Ajuntament 59.476,00 euros, mentre que en l’actual legislatura tindrà un cost aproximat de 14.000 euros.

En la legislatura 2011-2015, l’empresa Integra Digital S.L. encara va facturar a l’Ajuntament d’Oliva 16.004,95 euros en concepte de manteniment de la pàgina web, mentre es preparava la nova pàgina web.

Els treballs de la nova pàgina web van ser realitzats per Disedit C.B., i va facturar a l’Ajuntament d’Oliva 6.050,00 euros per este concepte en 2012. Tot i que l’Ajuntament no la va posar operativa fins 2014.

Des de l’any 2015, el manteniment de la pàgina web ha tingut un cost de 2.904 euros/any, IVA inclós. A més a més, 2.471,20 euros addicionals en concepte de llicències i i reforç de la seguretat del servidor. Tot plegat, en la legislatura 2015-2019, Disedit C.B., primer, i Ricard Chulià, després, ha facturat a l’Ajuntament d’Oliva 14.087,20 euros.

Tant les factures de Disedit C.B., com les d’Integra Digital S.L. incorporen informes d’objeccions de legalitat per part de la Intervenció Municipal, per no haver-se contractat els serveis facturats seguint el procediment de legalment establert, un fet que no és excepcional en el conjunt de les administracions públiques. La qual cosa no vol dir que els serveis facturats no s’hagen prestat adequadament.