L’Ajuntament d’Oliva tanca l’exercici 2018 amb un resultat pressupostari ajustat positiu de 3.511.470,48€, i amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 5.199.607,05€.

El regidor delegat d’hisenda, Vicent Canet ha explicat que “amb tot, i malgrat no tindre ja endeutament, aquestos diners (estalvis) continuen ‘captius’ de la regla de despesa. Una situació absurda en la que es troben ja molts ajuntaments, i que l’Ajuntament d’Oliva ha denunciat en diverses ocasions.”

“La liquidació d’enguany ens deixa un sabor agredolç. Per una banda, tornem a tindre uns resultats molt bons, però continuem patint les restriccions d’una normativa absurda (per al nostre cas concret, i d’altres ajuntaments en situacions paregudes) que impedeix que la bona situació econòmica revertisca en beneficis directes a la ciutadania” ha afirmat el regidor delegat d’hisenda.

En el pròxim plenari es donarà compte d’un romanent de tresoreria per a despeses generals de 5.199.607,05€. Aquesta xifra és la que millor permet conéixer la solvència o capacitat econòmica que té una administració per a afrontar els seus deutes, perquè mostra la situació econòmica en el supòsit que es pagaren tots els deutes i es cobraren tots els ingressos pendents, amb independència de l’exercici que foren.

Per aquest motiu, i en termes objectius, l’Ajuntament d’Oliva presenta la millor situació econòmica de la història recent, com es pot veure ací:

 

La legislatura començava amb un deute de 5.515.137,28€ (una vegada descomptats ja els diners del romanent de tresoreria per a despeses generals del resultat pressupostari de 2014), ara presenta un superàvit real (és a dir, estalvis sense cap endeutament que atendre) de 5.199.607,05€. La qual cosa suposa una diferència de 10.714.744,33€ entre la situació municipal actual i la de 2015.

Per altra banda, la situació no és tan satisfactòria com deuria segons el regidor d’economia i hisenda, Vicent Canet. Degut al sostre i a la regla de despesa (art. 12 de la LOEPSF), aquestos diners tampoc no poden usar-se sense incomplir dita norma. Una situació absurda que ja ha estat denunciada diverses vegades per l’Ajuntament d’Oliva (acords plenaris de novembre de 2016 i octubre de 2018), i per molts altres ajuntaments en situacions similars.

De fet, en l’exercici 2018 (tot i no haver fet ús del romanent de tresoreria per a despeses generals de 2017), l’Ajuntament d’Oliva ha incomplit la regla de despesa, com a conseqüència, principalment, de la major despesa ocasionada per les obres de finalització d’Aigua Blanca IV, i pels increments de recaptació derivats de la regularització cadastral de 2016-17 (que no augmenten el sostre de despesa!).

“Ja fa anys que venim insistint i advertint-ho, però a partir d’enguany és quan més evident va a mostrar-se l’absurd de la situació: som un ajuntament sense endeutament, amb uns estalvis nets de 5.199.607€… però no podem gastar-nos-els, perquè incomplim una norma (la LOEPSF) que ni tan sols té en compte el supòsit de les administracions sense deute públic. És a dir, que els ciutadans i ciutadanes d’Oliva, com que ja no tenim deute públic (que és un dels principals objectius de la LOEPSF) disposem d’uns estalvis de 5.199.607€, corresponents al superàvit de les liquidacions dels pressuposts de 2017 i 2018 (import al que aniran sumant-se, en cas de produir-se, els superàvits dels futurs exercicis), però, no podem fer ús d’eixos estalvis perquè augmentar la despesa suposaria incomplir l’art. 12 de la LOEPSF. En definitiva, tenim els nostres estalvis ‘captius’ de la regla de despesa. I l’única forma d’eixir d’esta situació, mentre no canvie la normativa (com hem demanat moltes vegades), és caure en un incompliment plurianual de la mateixa, de conseqüències incertes.” ha explicat el regidor delegat d’hisenda, Vicent Canet.