Es tracta de la inversió més important del conjunt d’actuacions a què es va comprometre el gerent de l’EPSAR amb l’alcalde, l’estiu passat

Durant els pròxims mesos es durà a terme la renovació dels equips d’aeració perifèrics per aquesta estació depuradora, que milloraran substancialment el seu funcionament i reduiran el soroll, per tal d’establir-lo dintre dels límits legals. Esta inversió es va licitar el passat 14 de desembre de 2018 per un import de 184.106,72 €, i ha acabat el termini per a la presentació de les ofertes el 4 de febrer de 2019.

D’esta manera, l’adjudicació i formalització del contracte s’ha previst per a finals de març d’enguany, amb la qual cosa per a l’estiu ja podran estar executades aquestes actuacions tan necessàries.

Al llarg dels últims mesos, l’alcalde d’Oliva i la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, han mantingut converses amb el gerent de l’EPSAR per tal de fer el seguiment de les actuacions previstes, a les quals es va comprometre el mateix gerent de l’EPSAR, en visitar les instal·lacions, a principis de setembre de 2018.

L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Generalitat Valenciana (EPSAR) com a òrgan encarregat de la gestió de l’Estació de Depuració (EDAR) de San Fernando, i de les estacions de depuració d’Oliva Nova, ve executant des de l’estiu de 2018 diverses millores per minimitzar l’impacte ambiental de l’EDAR San Fernando i Oliva Nova, i optimitzar així el seu funcionament.