David González, alcalde d’Oliva, ha participat aquest matí en l’obertura de la Jornada d’EUROPAN 15 – CIUTATS PRODUCTIVES, els Rajolars d’Oliva que ha tingut lloc a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València.

L’ Alcalde d’Oliva, David González, ha assegurat que “durant els últims 4 anys, el govern de Compromís s’ha esforçat perquè Oliva aconseguisca estar present en el nombre més gran d’agendes possibles: ministeris, conselleries, direccions generals, Unió Europea, etc. EUROPAN està portant a la nostra ciutat a Brussel·les, al Ministeri de Foment, al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, Universitats…, a l’hora que ens connecta amb una xarxa europea de ciutats molt potent.”

Oliva ha sigut una de les 7 ciutats seleccionades per a formar part del concurs Europa 15. Europan és una federació europea que organitza bianualment concursos per a jóvens arquitectes menors de 40 anys de projectes urbans i arquitectònics. L’objectiu és, d’una banda, ajudar jóvens professionals a desenrotllar les seues idees i a donar-les a conéixer en l’escena internacional i, d’un altre, donar respostes arquitectòniques i urbanes a les administracions públiques. Aquesta edició es desenrotllarà davall la idea de la ciutat productiva, que inclou conceptes com la ciutat sostenible, l’estalvi de recursos, la nova mobilitat o la posada en valor dels espais naturals.

Aquesta candidatura ha estat treballada molt per l’equip de govern de Compromís, ja que creem que el futur està en la regeneració del patrimoni cultural i industrial de la ciutat, apostant per la sostenibilitat i la innovació.

El projecte d’Oliva es desenvoluparà als Rajolars, una zona d’alt patrimoni cultural i industrial. Els Rajolars: Regeneració Resilient és una aposta per a la regeneració del bord sud del nucli urbà, una zona de 177.398 m2. L’objectiu és transformar la zona degradada per mitjà de la innovació urbana vinculada a la identitat del lloc i el seu entorn i atenent a principis com la sostenibilitat econòmica i ambiental, el respecte al patrimoni, la diversificació d’usos compatibles, la mobilitat basada en els desplaçaments no motoritzats, la innovació en la formació professional d’alt rendiment i la participació ciutadana.