Des de Compromís per Oliva manifestem el nostre desacord amb les formes poc transparents i antidemocràtiques que està exercint el Govern format per Projecte Oliva i UCIN, que està fent mal ús dels procediments d’urgència i extraordinarietat per a salvar la falta de planificació i perspectiva del govern.

Ho hem manifestat, absentant-nos d’una de les comissions més importants per al bon govern d’Oliva que ha quedat desvirtuada per la seua convocatòria feta de forma extraordinària i urgent sense cap motiu justificat. Amb la convocatòria extraordinària que s’ha fet a corre-pressa per part del govern PRO-UCIN, falta de contingut i consens, ja que no han consultat a la resta dels representants del poble d’Oliva.

La falta de planificació com és la d’esta comissió, sense contingut d’assumptes que es tracten habitualment: com són les altes i baixes del personal treballador de l’Ajuntament d’Oliva, sentències judicials, organització dels departaments, seguretat ciutadana i policia per citar-ne alguns, però sobretot sense opció a precs i preguntes ni al control i seguiment de l’Acció de Govern. Estes pràctiques limiten la participació de 3 dels 5 grups municipals que conformen la corporació de l’Ajuntament d’Oliva.

Des de Compromís per Oliva, hem advertit que des de la Junta de Govern Local del dia 27 de novembre en el qual l’alcaldessa va proposar avançar el plenari argumentant conciliació laboral, hi ha hagut massa temps per a convocar de forma ordinària, de fet encara estaríem en temps per fer-ho sabent que el govern es veu obligat a convocar un plenari per al dia 28 de desembre, quan seria al plenari ordinari. Així mateix, estan procedint amb les comissions d’Hisenda i Béns Municipals, que també es pretenen celebrar de manera extraordinària sense cap motiu justificat.

Per aquestes raons Compromís per Oliva manifesta el seu desacord abstenint-se a participar en aquesta comissió l’emplacem a què la convoque de caràcter ordinari amb el consens de tots els representants del municipi.

Este mes de desembre no s’han convocat les comissions informatives ordinàries de Governació i Hisenda canviant-se per la fórmula de convocatòria d’extraordinària i urgent, reservada per a urgències i extraordinarietats. Amb esta fórmula els òrgans decisoris manquen de participació dels membres de l’oposició perquè no contemplen ni l’apartat de precs i preguntes, ni els apartats de seguiment i control de govern.

Des de Compromís per Oliva estem veient com el nou govern del nostre municipi està minvant la transparència i participació de la resta de ciutadans. Les comissions informatives se celebren sense cap informació ni contingut, molts anuncis es publiquen després que s’haja celebrat l’acte, entre altres coses.