“Es van fer les gestions oportunes per tal de transferir la titularitat de l’edifici de la Cambra Local Agrària a l’Ajuntament d’Oliva?”

Tot va començar quan l’Ajuntament d’Oliva va tindre coneixement indirectament que la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació havia pres la decisió de tancar la Unitat Territorial d’Oliva, oficina encarregada d’assessorar i tramitar les diverses ajudes i altres qüestions que afecten els agricultors. Esta decisió per part de Conselleria ni tan sols va ser comunicada a l’Ajuntament d’Oliva, sinó que va haver d’assabentar-se mitjançant el personal adscrit a este servei de la Conselleria.

La decisió va causar indignació entre la classe política local, així com en el mateix Consell Local Agrari. Aleshores es va redactar un moció conjunta per tal de manifestar el rebuig a la decisió de la Conselleria i exigir-ne la rectificació.

Davant la pressió política i del sector, la Conselleria va parlar a través del PP local, un mètode que acostuma a utilitzar els últims mesos que denota deslleialtat institucional, fruit de l’apropiació i de l’ús totalment partidista de les institucions valencianes que practica el PP, sense cap tipus de mirament. Va argumentar que ja no podia assumir les despeses de llogar una local per no estar en condicions la Cambra Local Agrària, i va suggerir que l’Ajuntament d’Oliva sol·licitara a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació una escola taller per rehabilitar l’edifici de la Cambra Local Agrària, del qual l’Ajuntament mai ha estat titular. Per tant, s’acorda fer la sol·licitud de l’escola taller i mentre tant cedir instal·lacions municipals a la Conselleria d’Agricultura per a que la Unitat Territorial continue donant servei a Oliva.

Cal recordar que les escoles taller són programes mixtos de formació i pràctiques en el treball per a menors de 25 anys desocupats i sense experiència, on els alumnes, després d’un període de formació, realitzen les pràctiques a través del taller. No pareix esta la manera més convenient per a la reforma integral de l’edifici de la Cambra Local Agrària, que es troba pràcticament en situació de runa, pels perills que implica. De fet només cal pegar una miradeta a la Llei de Riscos Laborals per intuir els impediments que de segur s’hagueren donat per l’envergadura de les obres a acometre per menors de 25 anys i sense experiència.

Finalment la sol·licitud es desestima per part de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació perquè l’Ajuntament d’Oliva no és titular de l’edifici objecte d’intervenció (Cambra Local Agrària), condició necessària per poder optar a la subvenció per a l’escola taller.

Davant esta situació, resta clar que la Conselleria d’Agricultura, des del principi, ha pretés tirar la pilota de la seua deixadesa i irresponsabilitat a l’Ajuntament d’Oliva, en una qüestió que és estrictament de la seua competència. Deixadesa per no haver mantingut com cal l’edifici de la Cambra Local Agrària, del qual és titular i plenament competent, i permetre el seu enderrocament parcial al llarg del temps. Irresponsabilitat per tancar la Unitat Territorial d’Oliva, que dóna servei a Oliva i a municipis del seu entorn, mentre deixa en funcionament les de Gandia i Tavernes de la Valldigna, municipis amb menys superfície que Oliva destinada a l’agricultura.

Ara bé, la regidoria d’ADL de l’Ajuntament d’Oliva (PSOE) també va actuar amb negligència, ja que el regidor d’aleshores coneixia la impossibilitat d’accedir al projecte d’escola taller per no ser titular de l’edifici de l’antiga Cambra Local Agrària, segons consta en un informe dels serveis jurídics de l’Ajuntament encarregat aleshores, així com també consta a la mateixa ordre de subvenció publicada al DOCV. Per tant, una de dos, o no es fa la sol·licitud o s’intenta solventar el problema amb les gestions necessàries per rebre la cessió de l’immoble per part de la Generalitat Valenciana.

Vet ací, cal preguntar-se: Atés que tant la Conselleria d’Agricultura, que va suggerir a l’Ajuntament d’Oliva l’Escola Taller per tal de rehabilitar l’edifici, com la regidoria d’ADL de l’Ajuntament d’Oliva sabien que sense la cessió de la titularitat, no es podia optar a l’Escola Taller, es van fer les gestions oportunes per tal de transferir la titularitat de l’edifici de la Cambra Local Agrària a l’Ajuntament d’Oliva? Per les manifestacions d’uns i d’altres, regidora delegada d’ADL (PSOE) i PP d’Oliva respectivament, i el resultat final: NO. Ni la Conselleria ni l’Ajuntament.

Per tant, davant d’este cúmul de despropòsits per part de les dos administracions implicades: Generalitat i Ajuntament, només cabia un resultat: la desestimació de la sol·licitud per falta de documentació acreditativa que l’Ajuntament és titular de l’edifici de la Cambra Local Agrària o disposa de la cessió temporal per a 25 anys.

És per això, tal com ha manifestat el portaveu del BLOC, David González, tota la polèmica d’ara no és més que la CRÒNICA D’UNA MORT ANUNCIADA, que ha posat de relleu la indiferència i irresponsabilitat de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació envers els agricultors d’Oliva, l’escàs o nul pes del PP local a València, i el despropòsit del regidor d’ADL d’aleshores (Pep Sanchis – PSOE), que va decidir tirar endavant sabedor que no complia un requisit indispensable per accedir a l’Escola Taller i de l’Alcalde (lligat professionalment a l’agricultura), qui tampoc es va preocupar posteriorment de fer les gestions oportunes.

P.D.: Algun polític poc informat ha parlat que Oliva ha perdut més d’1 milió d’euros. El projecte d’escola taller al que pretenia accedir l’Ajuntament d’Oliva ascendia exactament a 790.000 euros, que no és poc ni li lleva importància a la qüestió. D’altra banda, la sol·licitud s’ha desestimat per falta de documentació (titularitat o cessió a 25 anys), però el fet d’haver estat tota la documentació correcta, tampoc assegurava d’eixida l’obtenció de la subvenció, ja que haguera entrat en concurrència competitiva amb altres projectes d’altres municipis.

065_CAMBRA LOCAL AGRÀRIA