El BLOC d’Oliva va presentar al Plenari de dijous 24 de febrer un moció per demanar: la restitució de l’emissió del senyal de TV3 al País Valencià; l’aprovació de la ILP “Televisió sense fronteres”; i la retirada de les sancions a Acció Cultural.

La moció va estar aprovada amb els vots a favor del BLOC, PSOE i els dos regidors no adscrits Carlos i Laura Canet.

A continuació vos reproduïm els acords aprovats arran de la moció presentada pel BLOC:

ACORDS

1. Instar la Generalitat Valenciana a que permeta reprendre les emissions dels repetidors de TV3 que Acció Cultural té instal·lats al País Valencià.

2. Demanar a la Generalitat Valenciana que anul·le les sancions imposades a Acció Cultural.

3. Instar el Govern central a tramitar i posar en funcionament, el més prompte possible, la Iniciativa Legislativa Popular “Televisió Sense Fronteres” que permetrà la reciprocitat d’emissions entre les Corporacions Audiovisuals Valenciana, Catalana i Balear, així com del conjunt d’emissions de l’Estat.

4. Trasllade este acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, la Presidència del Govern central i els grups parlamentaris amb representació a les Corts espanyoles.