L’Ajuntament d’Oliva a través del seu alcalde, David González, ha manifestat la voluntat d’adherir-se al Programa Extraordinari de Lloguer d’Interés Social, promogut per la Generalitat Valenciana.

El passat 24 de setembre, l’alcalde d’Oliva es va reunir amb la directora de l’Agència Valenciana de Lloguer, de l’Institut Valencià de la Vivenda (IVVSA), on li va transmetre l’interés del consistori oliver de formar part d’este programa, dirigit a atendre les necessitats de les famílies que hagen perdut la seua vivenda habitual a conseqüència d’un desnonament hipotecari.

Per a tal efecte, l’alcalde d’Oliva ha sol·licitat per escrit al Director General d´Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge, el conveni marc d’este programa extraordinari, amb la intenció d’estudiar-lo i vore la possibilitat d’adherir-se a ell, com ja han fet alguns ajuntaments valencians.

L’adhesió al programa s’articula a través d’uns convenis en què s’acorda la reserva de vivendes en cada municipi. La intenció del govern municipal és poder aprovar este conveni el més aviat possible.

“Des de l’Ajuntament d’Oliva estem molt interessats a donar una solució a un dels problemes més importants generats per l’actual crisi econòmica, com és la pèrdua de la vivenda habitual d’algunes famílies a conseqüència d’un procediment d’execució hipotecària i, per això, ens hem interessat per este programa” assenyalava l’alcalde, David González.

Font: AEDL Ajuntament d’Oliva