Als nacionalistes els preocupa que es puga repetir a Oliva els accidents ocorreguts recentment a Santa Pola, Vila-real, València i Alzira.

Presenten una moció al pròxim Ple exigint a la Conselleria d’Educació que torne a incorporar els tècnics de prevenció de riscos.

Recentment, hem assistit a diversos episodis que han pertorbat greument l’activitat de les aules com a conseqüència de problemes amb els edificis escolars. En menys de tres mesos hem estat testimonis dels preocupants fets ocorreguts el passat dijous dia 10 de gener al col·legi de primària La Hispanidad de Santa Pola; als quals, lamentablement, encara hem d’afegir els casos similars del CEIP Carlos Sarthou de Vila-real, I’IES Lluís Vives de València i l’lES Rei Jaume I d’Alzira.

A més, des de Compromís han tingut coneixement que la Conselleria d’Educació no té tècnics propis de prevenció de riscos que puguen avaluar l’estat dels centres educatius, ja que, des del passat any 2012, els 20 tècnics del servei de prevenció de riscos de la Conselleria d’Educació, han passat a formar part de l’INVASSAT (lnstitut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball), reduint-se notablement l’atenció als centres escolars. Abans que això passara, els inspectors van emetre més de 200 informes que assenyalaven deficiències en els centres educatius valencians, i van instar a l’administració a prendre mesures. A hores d’ara, es desconeix quins són els centres que presenten aquestos problemes, així com la seua magnitud.

És per tot això, que el Grup Municipal del BLOC-Compromís ha presentat una moció que previsiblement serà debatuda al pròxim Ple de I’Ajuntament d’Oliva (7 de febrer) instant al Consell de la Generalitat a que torne a incorporar els tècnics de prevenció a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, per tal de garantir la seguretat en els centres educatius del nostre municipi. D’igual manera, exigeixen a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, una inspecció tècnica de tots els centres educatius del nostre municipi, per tal de certificar i garantir el seu bon estat.

Finalment, volem saber si consta algun centre educatiu del nostre municipi entre els centres que presenten deficiències d’acord amb els informes emesos pels esmentats tècnics de prevenció.

2013-01-25 Moció Tècnics de prevenció dels centres escolars