Després de 13 anys, hui s’ha posat en servici les instal·lacions de la urbanització Aigua Blanca IV (vials, enllumenat públic…). Aquestes obres començaren el 28 de novembre de 2006 i van estar paralitzades més de 9 anys, des de l’11 de gener de 2008 fins al 12 de setembre de 2017, data en què es van reprendre les obres.

L’alcalde d’Oliva, David González, ha agraït durant la recepció “la professionalitat i el bon fer del contractista de les obres, Elecnor SA, que les ha executat amb molta cura, seguint fidelment les instruccions donades i posant totes les facilitats per a un acabament satisfactori de la urbanització.”

A més González ha lloat la diligència i pulcritud de la direcció facultativa, TES SL. Especialment la figura de l’Enginyera de Camins, Canals i Ports Carmen Cardós, la qual ha estat constantment a peu d’obra. I com, la constància i actitud col·laborativa dels propietaris de sòl del sector, els quals no només han participat setmanalment en les reunions de seguiment, sinó que han aportat assíduament informació molt útil per al bon desenvolupament de les obres. Han facilitat dades de contactes quan ha fet falta, i han posat de la seua part per tal que els terminis de notificacions, etc. s’acurtaren el més possible.

La posada en servei de les instal·lacions d’Aigua Blanca IV és fruit d’un treball constant per part d’aquestes tres vessants i el govern. Des de l’arriba de l’investidura de David González com alcalde, existia una intenció ferma de solucionar aquesta problemàtica que havia estat paralitzada i oblidada pels anteriors governs. I hui, per fi, després d’un gran esforç per part de l’administració, cos tècnic, veïns i veïnes, es posa en servici les instal·lacions de la urbanització Aigua Blanca IV.

 

Problemàtica heredada

Per tal de poder arribar a la represa de dites obres va ser necessari, prèviament, aprovar el document tècnic imprescindible per a  licitar i executar les mateixes: el text refós del modificat del projecte d’urbanització per a la finalització de les obres del sector. El qual va ser definitivament aprovat el 28 de juliol de 2016. Tot i que dita aprovació quedava condicionada a l’aprovació definitiva i publicació del Pla Parcial del sector.

Efectivament, un dels darrers problemes amb què es va trobar la urbanització és el fet de descobrir que la mateixa no tenia el seu Pla Parcial aprovat. Document tècnic sense l’aprovació del qual no tenen cobertura legal els tràmits posteriors, com el projecte d’urbanització o el projecte de reparcel·lació.[1]

Per això va ser necessari l’elaboració i aprovació d’aquest document tècnic, cosa que va tindre lloc el 27 d’octubre de 2016 (BOP 9-12-2016).

I després de solucionar tots els problemes, arrancà la segona fase de les obres de la urbanització el 12 de setembre de 2017. Moment en el qual es va signar l’acta de replanteig que autoritzava l’inici de les obres. Unes obres que han durat 20 mesos. Tot i que una part del temps han estat un compàs d’espera mentre es gestionaven els sempre costosos i delicats tràmits amb Iberdrola, i que en el cas d’Aigua Blanca IV s’han resolt amb una gran celeritat.

Durant dites obres ha estat necessari tramitar un nou modificat (denominat projecte modificat núm. 1 de les obres del text refós del modificat del projecte d’urbanització per a la finalització de les obres del sector), el qual havia estat sol·licitat per part de la direcció facultativa en data 8 de març de 2018, i aprovat el 7 de setembre de 2018.

També ha sigut necessari convalidar els projectes d’urbanització i reparcel·lació, atés que aquestos mancaven de cobertura legal en no haver-se aprovat (prèviament) el Pla Parcial, instrument de planejament que permet el desenvolupament i execució de dit planejament.

D’esta forma, en el Ple de data 7 de setembre de 2018 (BOP 03-10-2018) es van convalidar tots els documents que requerien de l’aprovació prèvia d’un Pla Parcial, llevat de l’acord de Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2008, d’aprovació del 1r modificat que va ser símbol, durant anys, de l’antagonisme entre els propietaris i la seua administració local.

L’obra que hui s’ha recepcionat ha tingut molts problemes al llarg de dels seus 13 anys d’història. Per això ha estat necessari fer un seguiment constant de l’evolució de les mateixes. Des que van començar, en setembre de 2017, s’ha mantingut una reunió setmanal entre una representació dels propietaris de sòl del sector, la direcció facultativa, els tècnics municipals i l’alcalde i regidors de l’equip de govern.